Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
Bugün:21.02.2017 | 05:50
 
 
 
YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI HAKKINDA BAŞBAKANLIK GENELGESİ
28.09.2011

Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda öncelikli olarak Türkiye?de üretilen ürünlerin tercih edilmesine ilişkin [tirnak]Yerli Ürün Kullanılması[tirnak] konulu Başbakanlık Genelgesi 6 Eylül 2011 tarihli ve 28046 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Eylül 2011 SALI Resmî Gazete
Sayı : 28046

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Yerli Ürün Kullanılması.

GENELGE

2011/13

Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;

1. Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,

2. Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,

3. Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,

4. İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,

5. İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması,

hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
Ilgide kayıtlı yazımızda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)´un Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Doha´ya bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu çerçevede, TOBB-Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğindeki program, Katar Başbakanı Shaikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani´nin himayelerinde düzenleneceği ifade edilmektedir.Bilindiği gibi, TOBB, Körfez İşbirliği ülkelerinin tamamını kapsayan [tirnak]Türkiye-Körfez İş ve Yatırım Forumunu[tirnak], 1-2 Kasım 2016 tarihinde Bahreyn´de gerçekleştirmiş; Foruma Türkiye´den ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi altı ülkeden yaklaşık 700 firma temsilcisi iştirak etmiştir.\r
\r
Bu defa Katar´da gerçekleştirilecek Program kapsamında, e-ticaret, yatırımların finansmanı, girişimcilik, yenilik, teknolojinin artınlması ve tarım konulu panellerin yer alacağı [tirnak]2017 2.KOBİ Konferansı[tirnak] ile tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık, ilaç ve sağlık ekipmanları, makine ve teçhizat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında ikili görüşmelerin (B2B) gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Program kapsammda ayrıca, [tirnak]saha ziyaretleri[tirnak] de gerçekleştirilecektir. TOBB- Katar programına iştirak edecek firmalanmıza, KOSGEB kuralları çerçevesinde destek\r
\r
sağlanabilecektir. KOSGEB tarafindan belirlenen Genel Destek Programı Uygulama Esaslarına www.kosgeb.gov.tr web sayfasından, [tirnak]Destekler[tirnak] başlığı altındaki [tirnak]Genel Destek Programı/Genel Destek Programı Uygulama Esasları[tirnak] bölümünden ulaşılabilmektedir. Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek üzere Birliğimizce görevlendirilen GOLDEN BAY TURIZM YATIRIMLARI A.Ş.- Garanti Bankası Harbiye Şubesi, TR37 0006 2000 0780 0009 0798 35 numaralı Dolar hesabına 500,- (BeşYüz) Dolar ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini takiben, bakiye tutar ziyaret öncesinde katı lımcılardan talep edilecektir. Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin http://kobilerkonferansi.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları, yüksek çözünürltiklü ve [tirnak]jpeg[tirnak] formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kısmı ve avans bedelinin ödendiğini gösteren dekontun da katar@tobb.org.tr adresine en geç 9 Ocak 2017 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.
Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği\r
\r
18.08.2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Birliğimiz arasında “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü” imzalanmıştır.\r
\r
Daha önce İŞKUR il müdürlüklerinin, 31.12.2016´yı geçmemek üzere İşbaşı Eğitim Programlan (ÎEP) açmaları yönünde İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından talimatlandırılmış olmalarına rağmen, protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine gönderilen 1 Kasım 2016 tarihli talimatla birlikte 2016 yılında 30 Haziran 2017 tarihini aşmamak şartı ile il müdürlüklerinin işbaşı eğitim programı başlatılabilecekleri ifade edilmiştir.\r
Bu kapsamda yeni düzenlemeden yararlanma koşullarını içeren bilgi notu aşağıda yer almaktadır.\r
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ\r
NOTU\r
Genel Müdürlüğümüzce Haziran ayında il müdürlüklerimiz 31.12.2016´yı geçmemek üzere İEP açmaları yönünde talimatlandırılmıştı. Ancak uygulama aşamasında alınan talepler doğrultusunda İl müdürlüklerimize 1 Kasım tarihinde gönderilen talimatla birlikte 2016 yılında 30 Haziran 2017 tarihini aşmamak şartı ile işbaşı eğitim programı başlatılabileceği ifade edilmiştir.\r
Söz konusu talimat 01.11.2016 tarihinden sonra başlatılacak programlar için uygulanacaktır. Bu tarihten önce açılan programları etkilemeyecektir.\r
> Bu tarihten önce açılan programların bu talimata göre uzatılması söz konusu değildir.\r
> Katılımcı adaylarının daha önce herhangi bir sigorta tescili olmayıp ilk kez işgücü piyasasına girecek kişiler veya en az 6 aydır işsiz olan kişiler arasından seçilme şartı halen geçerlidir.\r
> 2017´ye sarkacak şekilde İEP başlatılması için işverenin engelli açığı bulunmaması gerekmektedir.\r
> Program sonrası gerçekleştirilecek istihdam fiili gün üzerinden yapılacak ve en az 60 gün olmak üzere düzenlenen program süresi kadar olacaktır. Örneğin; 45 gün düzenlenen programda en az 60 gün, 150 gün düzenlenen programda 150 gün istihdam gerçekleştirilecektir.\r
> Söz konusu şartları kabul eden işverenler ile belirtilen şekilde bitiş tarihi 31.12.2016´yı aşan programlar düzenlenebilecektir. Söz konusu şartları kabul etmeyen işverenler ile düzenlenecek programların bitiş tarihi 31.12.2016´yı geçemeyecektir.
Sayın Üyemiz,\r
\r
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları 4. Toplantısının Riyad’da gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, toplantıda gündeme getirilmesi istenen hususların karşılıklı olarak tartışıldığı bildirilmiştir.\r
\r
Toplantıda gündeme getirilen hususların:\r
\r
- Suudi Arabistan’ın TIR Sözleşmesine taraf olması,\r
- İhracatçılarımızın SASO standart belgeleri konusunda yaşadığı sıkıntılar,\r
- Türk Şoförlerinin yaşadığı vize sıkıntıları,\r
- İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar,\r
\r
olarak sıralandığı bilgisi verilmiştir.\r
\r
Aynı yazıda ayrıca Suudi Arabistan tarafından;\r
\r
- Bazı Türk ihracatçıların düşük kıymet beyanında bulunduğu, bazı Türk ihraç mallarında menşe işaretinin bulunmadığı, çift menşe işareti bulunduğu ya da kolayca çıkabilen yapışkanlar ile gösterildiği ve bazı Türk ihraç mallarının uluslararası markaların taklitleri olduğu,\r
- Bazı Türk ihracatçıların Suudi gümrüklerinde belgelerini geç teslim ettiği,\r
- Bazı Türk şoförlerin de Suudi Limanlarına başka araçlar için düzenlenen vizeler ile geldiğinin ifade edildiği belirtilerek, benzer sorunların devam etmemesini teminen ihracatçılarımızın uyarılmasının talep edildiği vurgulanmıştır.\r
\r
Bilgilerinize sunarız,\r
\r
Saygılarımızla,
04.11.2016 [tirnak]Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[tirnak] ile [tirnak]Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)[tirnak]\r
Sayın Üyemiz,\r
\r
[tirnak]Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[tirnak] ile [tirnak]Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)[tirnak] 07/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmıştır.\r
\r
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile [tirnak]onaylanmış kişi statüsü (OKS)[tirnak], [tirnak]yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM)[tirnak], [tirnak]el konulan eşyanın iadesine ilişkin süreler[tirnak], [tirnak]tanımlar[tirnak], [tirnak]demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin getirilen değişiklikler[tirnak] ve [tirnak]tahlil ve analize gönderilecek eşyanın taşınmasındaki usuller[tirnak] gibi konu başlıklarında değişikliklere yer verildiği görülmektedir.\r
\r
Söz konusu yönetmelik kapsamında, Gümrük Yönetmeliği´nin 22, 23, 24, 25, 26, 85, 180, 181, 196, 207, 235, 251, 252, 253-262 (mülga), 330, 332, 335, 380, 520, 521, 524, 525, 536, 538, 540, 555, 557, 574, 575, 576, 577, 578 ve Geçici 6.Maddelerinde revizyon gerçekleştirilmiştir. Bu maddeler arasında 22.23.24.25.26 ve 180. maddelerdeki değişiklikler 15.08.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.\r
\r
Yukarıda bahsi geçen konu başlıkları esas alınarak söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenmiş olup, bilgilerinize sunulmaktadır.\r
\r
\r
Saygılarımızla,\r
\r
OKS ile İlgili Değişiklikler\r
\r
• OKS almak için başvuruda bulunan firmalar daha önce belirli kriterler esas alınarak A, B ve C şeklinde sınıflandırılıp belgelendirilmekteydi. Yeni düzenleme ile beraber bu şekilde bir sınıflandırma ortadan kaldırılmıştır. (Madde 22)\r
\r
• 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete´ de yayımlanan [tirnak]Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[tirnak] in geçici 6. maddesinde A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması kararı alınmış olup, son yapılan değişiklik ile A ve B sınıfı OKS Belgelerinin sona eriş süresi ve buna bağlı ithalatta mavi hat uygulamasının 15/8/2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak şekilde ilgili hüküm revize edilmiştir. (Geçici Madde 9)\r
\r
• 15.08.2017 tarihinden sonra firmalar tarafından OKS Belgelerinin temininde herhangi bir\r
sınıflandırmaya gidilmeden tek tip belge usulü esas alınarak belge sahiplerinin ihracatta\r
mavi hat uygulamasından yararlanması sağlanacaktır. (Geçici Madde 6)\r
OKS Belgesi için başvuruda bulunacak olan firmalar için aranan özel şartlarda da\r
değişikliğe gidilmiştir. (Madde 24)\r
\r
\r
YGM ile İlgili Değişiklikler:\r
\r
Malumları olduğu üzere daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın yapmış olduğu mevzuat değişikliği ile YGM’lerin yetki ve sorumlulukları askıya alınmıştır. Konu hakkında yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle belirli alanlarda yetki karmaşası yaşanmıştır. Yapılan son değişiklikler ile YGMTer aşağıdaki hususlarda tekrardan yetkilendirilmiştir.\r
\r
• YGM’ler geçici depolama yeri veya antrepoda eşyanın mevzuat hükümlerine göre muhafazasını teminen gereken inceleme ve raporlama yetkisini ve bu bölgelere giriş iznini almıştır. (Madde 235 ve 557)\r
\r
• Gümrük Yönetmeliği´nin 330,332 ve 335 inci maddeleri kapsamında gümrük memurunun görev ve sorumlulukları YGM’ lere de verilmiştir.\r
\r
• Antrepo açmak ve işletmek için yapılan başvurularda aranan belgeler arasında yer alan ve gümrük memuru tarafından düzenlenen görgü raporu yerine bundan sonra YGM tarafından düzenlenen tespit raporu yeterli olacaktır. (Madde 520)\r
\r
• YGM’ ler antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak daha önce gümrük memurlarının sorumluluğunda olan tespit raporlarını hazırlayıp doğrudan Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü´ne) göndermeleri konusunda yetkilendirilmiştir.\r
\r
• Antrepolardaki eşyanın denetlenmesi konusunda da YGM’ lere yetki verilmiştir. (Madde 536)\r
\r
• Çabuk bozulan, akan, sızma tehlikesine maruz kalan masraflı veya tehlikeli olan eşyaların\r
antrepoya alınması ile eşzamanlı olarak tutanak düzenlenmesi hususunda YGM’ ler de yetkilendirilmiştir. (Madde 540)\r
\r
• Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmayan antrepo ile geçici depolama yerlerinde artık çift kilit bulundurulması zorunludur. (Madde 555)\r
\r
Mavi Hat´ın Tanımına İlişkin Değişiklikler:\r
Gümrük Yönetmeliğimde hâlihazırda kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 adet hat tanımlanmış olup yapılan son değişiklik ile beraber mavi hat şu şekilde revize edilmiştir :\r
“Mavi hat; Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerini ilişkin beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir.” (madde 180)\r
\r
Tahlil ve Analize Gönderilen Eşyanın Taşımasına İlişkin Değişiklikler :\r
Laboratuvar tahliline gönderilecek nitelikte bir eşya taşınmasında giriş gümrük idaresi tarafından rejimin ibrasına kadar gümrük idaresinde saklanmak üzere numune alınarak taşıtın varış idaresine sevki mühür tatbik esilmek ve elektronik uydu cihazları ile takip edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.\r
\r
Diğer bir ifadeyle, Artık araçlar tahlil ve analiz sonucunu beklemeden taşınmasına devam edebilecek, böylece tahlil sonucu beklenilmesi nedeniyle kara sınır kapılarında bekleme olmayacaktır. (Madde 196)\r
\r
El Konulan Eşyanın İadesine Yönelik Sürelere İlişkin Değişiklikler\r
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşya serbest dolaşımda bulunmuyorsa otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek buna ilişkin işlemler tamamlanır; serbest dolaşımda bulunuyorsa kararın kesinleşmesini müteakip ilgilisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır. Bu süreler içerisinde işlemleri yapılmayan eşya tasfiye edilir. Söz konusu madde ile daha öncesinde herhangi bir süre kısıtlaması getirilmemişken, mevcut madde ile otuz günlük bir süre tayin edilmiştir. (Madde 85)\r
\r
Demiryolu ve Denizyolu Taşımalarına İlişkin Değişiklikler\r
Gümrük Yönetmeliği´nin 251 inci maddesi ile demiryolu; 252 nci maddesi ile denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usuller düzenlenmiştir. Anılan değişiklikler ile transit rejiminde demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin basitleştirme başvurusunda aranan koşulların ve basitleştirme izni kapsamında gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülüklerine ve basitleştirme iznine ilişkin diğer hususların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
   
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
Akredite Oda
 
 
ODAMIZ VE BAKKA İŞBİRLİĞİNDE "ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ" DÜZENLENECEK 
Odamız ve BAKKA işbirliğinde, gerçekleştirilen Teknik Destek Projesi kapsamında “Etkili İletişim Teknikleri” konulu eğitim Odamız Konferans Salonunda tertip edilecektir.
[ Haberin devamı ]
2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer tarafından KOBİ´lere yönelik faizsiz kredi uygulamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
[ Haberin devamı ]
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKÇİ’NİN DEDEMAN OTELDE DÜZENLENEN TOPLANTIYA BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER’DE KATILDI.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ’nin; Zonguldak Milletvekilleri, Ak Parti Zonguldak Şubat Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısını 11 Şubat Cumartesi günü Dedeman Otel, Karaelmas 1 Toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımı ile gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANIMIZ SAYIN BÜLENT TÜFEKÇİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Yönetim Kurlu Başkanımız Yaşar Tetiker, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfekçi’yi makamında ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDEN ODAMIZ ZİYARETİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ş.Hakan KUTOĞLU ve Bülent Ecevit Üniversitesi heyeti ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Tetiker’i makamında ziyaret ettiler.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER, TOBB TARAFINDAN 18/01/2017 TARİHİNDE DÜZENLENEN KATAR İŞ GEZİSİNE TOBB BAŞKANI SAYIN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN EKİBİNDE YER ALDI.
TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Katar 2. KOBİ Konferansı için gittiği Katar´ın başkenti Doha´da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Tetiker’ de yer aldı.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ KONFERANS SALONUNDA NAKLİYECİLER İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Tetiker , Başkanlığında Odamız Konferans Salonunda 14/01/2017 Cumartesi günü saat 14:00’te Nakliyecilerimiz ile toplantı gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ TARAFINDAN MÜŞTEREK MESLEK KOMİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Odamız tarafından, 29/12/2016 Perşembe saat 18:30’da , Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER TARAFINDAN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
16/12/2016 Cuma günü Oda Hizmet Binamızda Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Tetiker tarafından basın toplantısı tertip edildi.
[ Haberin devamı ]
Dünya İkincisi Sporcu Ödüllendirildi
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker ve Yönetim Kurul Üyeleri ‘Yönetim Kurulu Üyemiz Sibel Demirçin’in oğlu Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’ ikincisi olan Baran Demirçin’i plaketle ödüllendirdi.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER'İN KOSGEB KREDİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylı, güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla 50.000.-TL üst limitli kredi desteği sağlanacaktır.
[ Haberin devamı ]
 
 
porno