Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
Bugün:29.03.2017 | 08:12
 
 
 
TOBB’dan gelen yazıda, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamadan bahisle, Rusya’nın Belarus sınırı üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alacağına dair Rus basınında yer alan haberlerde, 7 Şubat 2017 tarihinden itibaren hayata geçirilecek söz konusu uygulama kapsamında, Rusya sınırlarının korunması ve Belarus’tan kaçak geçişlerin önlenmesini teminen İki ülke arasında hâlihazırda serbest geçiş sağlanan Pskov, Smolensk ve Bryanks bölgelerindeki geçiş noktalarında gümrük kontrollerine başlanacağının ifade edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, basında Rusya´nın yaptırım uyguladığı ülkelerden bazı ürünlerin menşei değiştirilmiş gösterilerek Belarus üzerinden Rusya´ya sokulabildiği ve yeni uygulamaların başlamasıyla birlikte Rusya’nın Belarus üzerinden yaptırımları delmeye çalışan ülkelere daha sıkı denetim getirmiş olacağı yorumları aktarılarak, ülkemizden Rusya’ya yönelik getirdiği ekonomik tedbirler kapsamında Belarus güzergâhının önem kazanmış olmasından bahisle söz konusu uygulamanın ülkemizin Rusya´ya ihracatı üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği ifade edilmektedir.
Bilindiği üzere, Sevk Öncesi İnceleme(SÖİ) uygulamasını, Merkezi Irak Yönetimi 1/7/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) bundan on ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu belirtilen gözetim şirketleri tarafından denetlenmektedir. SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktaydı.

Bununla birlikte, IKBY’ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların sözleşmelerinin 19/02/2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığı öğrenilmiştir. IKBY’ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimler yeni uygulama kapsamında Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafında yapılacaktır.

Diğer taraftan, Merkezi Irak’a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04/05/2017 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesi muhtemeldir.

IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklikler gereği, teslim yeri Merkezi Irak olan –Merkezi Irak’a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır kapısı’nda değil, IKBY- Merkezi Irak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında aranılacaktır.

Konuyla ilgili temin edilecek detaylı bilgiler ihracatçılarımızla bilahare paylaşılacağı belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.
- 28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Toplantısı´nda, [tirnak]Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı[tirnak] Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no´lu eylem kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği,

- Söz konusu karara istinaden TOBB tarafından bir soru formu oluşturulduğu, Lojistik Koordinasyon Kurulu´na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere Odamız katkısına ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması istenmektedir.

Konunun önemine binaen aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI HAKKINDA BAŞBAKANLIK GENELGESİ
28.09.2011

Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda öncelikli olarak Türkiye?de üretilen ürünlerin tercih edilmesine ilişkin [tirnak]Yerli Ürün Kullanılması[tirnak] konulu Başbakanlık Genelgesi 6 Eylül 2011 tarihli ve 28046 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

---------------------------

6 Eylül 2011 SALI Resmî Gazete
Sayı : 28046

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Yerli Ürün Kullanılması.

GENELGE

2011/13

Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;

1. Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,

2. Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,

3. Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,

4. İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,

5. İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması,

hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
Ilgide kayıtlı yazımızda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)´un Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Doha´ya bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu çerçevede, TOBB-Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğindeki program, Katar Başbakanı Shaikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani´nin himayelerinde düzenleneceği ifade edilmektedir.Bilindiği gibi, TOBB, Körfez İşbirliği ülkelerinin tamamını kapsayan [tirnak]Türkiye-Körfez İş ve Yatırım Forumunu[tirnak], 1-2 Kasım 2016 tarihinde Bahreyn´de gerçekleştirmiş; Foruma Türkiye´den ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi altı ülkeden yaklaşık 700 firma temsilcisi iştirak etmiştir.\r
\r
Bu defa Katar´da gerçekleştirilecek Program kapsamında, e-ticaret, yatırımların finansmanı, girişimcilik, yenilik, teknolojinin artınlması ve tarım konulu panellerin yer alacağı [tirnak]2017 2.KOBİ Konferansı[tirnak] ile tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık, ilaç ve sağlık ekipmanları, makine ve teçhizat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında ikili görüşmelerin (B2B) gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Program kapsammda ayrıca, [tirnak]saha ziyaretleri[tirnak] de gerçekleştirilecektir. TOBB- Katar programına iştirak edecek firmalanmıza, KOSGEB kuralları çerçevesinde destek\r
\r
sağlanabilecektir. KOSGEB tarafindan belirlenen Genel Destek Programı Uygulama Esaslarına www.kosgeb.gov.tr web sayfasından, [tirnak]Destekler[tirnak] başlığı altındaki [tirnak]Genel Destek Programı/Genel Destek Programı Uygulama Esasları[tirnak] bölümünden ulaşılabilmektedir. Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek üzere Birliğimizce görevlendirilen GOLDEN BAY TURIZM YATIRIMLARI A.Ş.- Garanti Bankası Harbiye Şubesi, TR37 0006 2000 0780 0009 0798 35 numaralı Dolar hesabına 500,- (BeşYüz) Dolar ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini takiben, bakiye tutar ziyaret öncesinde katı lımcılardan talep edilecektir. Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin http://kobilerkonferansi.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları, yüksek çözünürltiklü ve [tirnak]jpeg[tirnak] formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kısmı ve avans bedelinin ödendiğini gösteren dekontun da katar@tobb.org.tr adresine en geç 9 Ocak 2017 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.
 
   
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
Akredite Oda
 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER'İN, SAYIN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NUN VEFAT EDEN ANNESİ SAYIN SOLMAZ HİSARCIKLIOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI 
Değerli büyüğümüz,Muhterem anneniz Solmaz HİSARCIKLIOĞLU’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER'İN, SAYIN ÖZCAN ULUPINAR'IN VEFAT EDEN BABASI SAYIN CEMİL ULUPINAR İÇİN TAZİYE MESAJI
Değerli büyüğümüz,babanız Cemil ULUPINAR’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZDA TEKNOPARK TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) Zonguldak merkez ve ilçelerindeki TSO Başkanları ile Zonguldak Teknopark’ın kuruluşu için bir araya geldi.
[ Haberin devamı ]
MÜSİAD GENEL BAŞKANI NAİL OLPAK ODAMIZI ZİYARET ETTİ.
Müsiad Genel Başkanı Sayın Nail OLPAK, 20/03/2017 Pazartesi günü, Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Tetiker’i de makamında ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
BAKKA VE KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI“ETKİLİİ LETİŞİM TEKNİKLERİ” KONULU EGİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız ve BAKKA işbirliğinde, gerçekleştirilen Teknik Destek Projesi kapsamında “Etkili İletişim Teknikleri” konulu eğitimler, eğitmen Cem Özüak tarafından Odamız Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
“AR-GE TASARIM MERKEZİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KDZ EREĞLİ TSO KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ”
Zonguldak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle “AR-GE Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO’DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
BAKKA Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenliyor.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZDA 9 MART PERŞEMBE GÜNÜ AR-GE ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına Teşriflerinizi Dileriz.
Resul ACAR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ’DAN KDZ.EREĞLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI MEHMET FATİH CAMGÖZ’E ZİYARET.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Demirçin ve Hasan Yavuz, Kdz.Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Fatih Camgöz’ü makamında ziyaret ettiler.
[ Haberin devamı ]
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TERTİP EDİLDİ.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sayın Gönül Demirsu ile SGK İl Müdürü Sayın Erkin Avcı tarafından [tirnak]ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK[tirnak] konulu Odamız Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı tertip edildi.
[ Haberin devamı ]
28. VERGİ HAFTASI SEBEBİYLE, VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ MUHARREM GÖVCE’DEN ODAMIZA ZİYARET
28. Vergi Haftası münasebeti ile Vergi Dairesi Kdz.Ereğli Müdürü Muharrem Gövce Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker’i makamında ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
 
 
porno