Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:20.10.2017 | 13:45
 
 
  
 
İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun Tebliğ´in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde doldurulup ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapılmıştır (Ek-1).
Sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları aşağıda belirtilmektedir:
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24.13.2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik 27 nci maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000,­ TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28 inci maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranın uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)
TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28 inci maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,- TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Abu Dabi Büyükelçimiz Can Dizdar’ın, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yardımcısı Abdul Rahman Kailani ile görüşmesinde aşağıda belirtilen iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır olunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

· Kullanılmış araç lastiklerinin yeniden dönüşümü(recyling)

Halihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lastik bulunduğu, bunları yeniden dönüşüme sokarak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördükleri, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceği, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçilebileceği, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyulacağı,

· Abu Dabi ’ de 400 yataklı bir hastane inşası ve işletimi

Söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisanların alındığı, bu çerçevede hem bu hastanenin inşaası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine hazır olunduğu,

Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, 2017 yılı son dönem kurum dışı eğitim programı çerçevesinde; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Ekim-Kasım ve Aralık 2017 aylarında, Ankara ilinde aşağıdaki sunulan konu başlıkları altında;
Fizibilite Hazırlama Eğitimi,
Firma Değerlendirme Eğitimi,
İşletmelerde Maliyet Uygulamaları,
Proje Süreç Yönetimi,
Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi,
eğitimler düzenleneceği bildirilmektedir.
Eğitim içerikleri ve takvimi; www.kalkınma.com.tr adresinde, Ana Sayfa/Ana Sayfa Gruplar Duyurular Genel Duyurular Kurum Dışına Sunulan Eğitimler bağlantısında yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” ‘in 25 Eylül 2017 tarihine kadar üyelerimiz tarafından doldurulması gereği http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linki üzerinden doldurabileceğiniz bildirilmiştir.
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa > Odamız > Başkandan..
 Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Meclisi ve Meslek Komiteleri olarak göreve geldiğimiz an itibariyle Üye menfaatlerini gözetmeye, ilçemizin kalkınması adına lobicilik faaliyetleri yapmaya ,üyelerine ihtiyaç olan konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye , bölgemizdeki ekonomik daralmanın aşılması için tüm çabamızla her türlü hizmet vermeye hazırız. Göreve geldiğimiz  2013 Mayıs ayı Oda Organ Seçimlerinin ardından acil eylem planı olarak belirlediğimiz en önemli hedeflerimiz arasında ;

Bölgemizdeki Demir ve Çelik Fabrikaları ile olan ekonomik ilişkilerin sağlıklı hale getirilmesi ve  bilhassa satış , satın alma ve nakliye konularındaki sorunların çözüme kavuşturulması , daimi istikrarın sağlanarak yörenin eski gücüne dönebilmesini sağlamak, Küçük ve Orta ölçekli esnafımızın daha fazla kazanç elde edebilmesi amacı ile Fakülte ve  Yüksek Okullarda okuyan öğrenci sayımızın artırılmasını sağlamak , durma noktasına gelen tersanelerimizin  tekrar eski gücüne dönebilmesi için acil eylem planlarının hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar da bulunmak vardır.

Demir Çelik Fabrikalarının özelleşmesinden günümüze kaybolan ekonomik gücümüzün Erdemirin alternatifi olacak OSB çalışmalarımızdan en çabuk sonucu alarak yatırımı gecikmiş firmalardan tahsis iptali yapılarak yerine en çabuk yatırımları yapabilecek  firmalara yer tahsislerinin yapılması ve  2015 yılında sorunlardan arındırılmış bir OSB ‘yi bölgeye kazandırılması amaçlanmıştır. Bu sebeple bölgemizdeki istihdam sayısı da artacaktır.

İşin özünde ve esasında konulan bu hedefler sadece acil önlem gayesi ile dü şünülmüş ve temelde geleceğe dönük projelerde daha güçlü olabilmek için kendi dinamiklerimizin çalışmalarımızın içinde yer alması amaçlanmıştır. Çünkü bir yörenin ekonomik gücünü ve geleceğini belirlemek ancak o yörede yaşayanların çabaları ,enerjileri ve en önemlisi ortaya koyacak sermaye riski ile mümkündür.

Öğrenci sayımızın arttırılması noktasında öğrenci sayımız iki katına çıkartılarak fakülteye verdiğimiz inşaat desteğinden ve Sayın Rektörümüzle kurduğumuz olumlu diyaloglardan dolayı geleceğe umutla bakabilmekteyiz. Hedeflerimizin en önemlisi olan Erdemir ve üyelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin iyi bir noktaya gelmesi için her türlü girişimi yaparak tüm gücümüzü bölgenin kalkınması için kullanacağız.

Saygılarımla..

YAŞAR TETİKER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

 
 Başkanın Mesajları