Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:18.03.2018 | 02:59
 
 
  
 
İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 07/02/2018 tarihli ve 607168281-120.02.01-E.336 sayılı yazısı

İlgi yazı ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve olmayanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı, 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren ‘‘7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanunun 1inci maddesi kapsamına alındığı, kanuna eklenen 3üncü madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda NACE Rev.2 62.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yeni bir sistemi hayata geçirdiği belirtilmekte olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticaret erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmaktadır.
Bahsi geçen program hakkındaki detaylı bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın .
https ://www.gtb.gov.tr/duyumlar/gumruk-esya-takip-ve-analitik -performans-programi-getapp adresinden temin edilebilmektedir.
Buna ilaveten, aşağıda bir örneği sunulan ve TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki [tirnak]TOBB Birimleri[tirnak] altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü
başlığındaki´´Duyurular https://www.tobb.org.tr/Savfalar/Detay.pbp?rid=2617&lst=DuyurularListesi kısmından da ulaşılabilmektedir.

Birliğimizin Kıymetli Mensubu,
Ticaret dünyasının ve Birliğimizin en önemli paydaşlarından olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yepyeni bir Sistemi hayata geçirmiş olduğunu müjdelemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Küresel rekabette zaman ve lojistik maliyetlerle en sık karşılaşan ticaret aktörleri olarak bizlere bu Sistem sayesinde eşsiz bir hizmet sunulmuş oldu. Bu sistem üzerinden ihraç veya ithal ettiğimiz eşyanın nerede olduğu, hangi işlemlerinin bitirildiği, hangi işlemler için beklediği, bu işlemlerin ne kadar zamanda tamamlandığı, kalan işlemlerin ne kadar zaman alacağı gibi bilgilere internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan veya cep telefonunuzdan ücretsiz olarak erişebileceksiniz.
Bu Sistem sayesinde, gümrüklerdeki işlemleri, her adımı başından sonuna kadar anlık olarak izleyebilecek ve etkin bir performans değerlendirmesi gerçekleştirebileceğiz. Firmamızın, taşıyıcımızın, liman idaresinin, gümrük müşavirimizin, gümrük idaresi ve eşyanın hareketi sürecinde rol alan bütün kurum ve kuruluşların iş/emleri ne zaman ve ne kadar sürede yaptığını doğrudan görebileceğiz. Bunun yanında, önümüzdeki dönemde bu sistem sayesinde firma bazında yıllık performansımızı da ölçme imkanına sahip olacağız.
Ayrıca, ihracat veya ithalat işlemlerinde zaman kaybına ve çeşitli maliyetlere yol açan işlemleri de kolayca teşhis edebileceğiz. Yani bu Sistem hem dış ticaret lojistik sürecini ve gümrüklerdeki işlerimizi şeffaflaştırarak kolaylaştıracak hem de maliyetlerimizi düşürecek birçok yeni projenin de tetikleyicisi olacaktır.
Bu Sistem, arzu ettiğimiz şekilde dış ticaret işlemlerinin şeffaf, hesap verebilir,performans ve hedef odaklı bir yapıya geçişini daha da hızlandıracaktır. Bu sistem sayesinde dış ticaret işlemlerinde bir uçtan diğer uca takip edilebilirliği artırma, bütün işlemlerin daha hızlı, kolay, ucuz ve emniyetli yürütülmesini sağlama amacına bir adım daha yaklaşılmaktadır.
Gerek pilot dönemde gerekse tüm Türkiye´de uygulamanın başlatıldığı 2 Kasım 2017´den sonraki dönemde Sistemi kullanan üyelerimiz, Sistem sayesinde iç lojistik süreçlerinde saatlerle ifade edilen tasarruf sağladıklarını da ifade ederek memnuniyetlerini bildirmektedirler .

Sistemle ilgili daha fazla bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın web sayfasında, 2017/12 sayılı Genelgesinde ve ekinde yer alan kullanım kılavuzunda mevcuttur. Sistem´den faydalanmak isteyen kullanıcı adaylarının bürokratik işlemlerle uğraşmada[tirnak] asgari koşulları sağlamaları gözetilmiştir.
Özellikle Bakanlığın elektronik veri tabanları arasında yer alan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS) vasıtası ile başvuru sürecinin olabildiğince kağıtsız yürütülmesi hedeflenmiştir. Artık MERSİS´te kayıtlı firmaların sahipleri, ortakları veya tanımlı yetkilileri gümrüğe gitmeden online olarak kullanıcı kodu alarak da eşyasının sürecini takip edebilmektedir.
Birliğimiz üyesi siz değerli dış ticaret erbabı, sanayicileri ve iş adamlarının bu yeni Sistemden aktif olarak yararlanmasını arzu ediyor, bu sistemin bir an önce aktif ve etkin kullanıcısı olmanızı bekliyoruz.
Bu Sistemi etkin ve aktif olarak kullanmanın süre ve maliyetler olarak işlemlerinize pozitif etkiler yapacağını biliyoruz. Ayrıca Sistemin daha fazla geliştirilmesi için Genel Sekreterliğimize gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza ileteceğiniz değerli fikirleri önemsiyoruz.
Sistemin, tüm kullanıcılara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığın il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir.

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır.

2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıda belirtilmiş olup ilgili üyelerimize duyurulur.

2018 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1

Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış BelgeleriTüm mahallerde

5.750.TL

2

Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleriİl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

300.TL


İlçe merkezlerinde

210.TL


Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

75.TL

3

Açık İçki Satış Belgeleriİl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

1.240.TL


İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

480.TL

4

Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesiİl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

3.035.TL


İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde

2.760.TL
SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 23.01.2018 tarihli ve 0412/1422 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu hakkındaki çalışmalar bu tarih itibariyle yapılmaya başlanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı’nın Mısırlı muhataplarından aldığı bilgiye dayanılarak hâlihazırda anılan kayıt sistemine 497 firmanın başvuru işlemini tamamladığı, bununla birlikte söz konusu firmalar arasından 357 firmanın kaydının onaylandığı, geriye kalan 140 firmanın ise onay beklediği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemi’ne başvuru işlemlerini tamamlayan Odanız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve firmalara sisteme kabul edilip edilmedikleri bilgisini elektronik posta ile vermek, buna ilaveten söz konusu sisteme yeni başvuruda bulunan firmaların başvuru durumlarını takip etmek amacıyla ekte bir örneği sunulan formun bahsi geçen firmalar tarafından doldurulup 05.02.2018 tarihine kadar TOBB (disticaret@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletine 23.01.2018 tarihli ve 0332/1410 sayılı yazıda, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında İzmir Agroexpo Fuarı’nda gerçekleşecek [tirnak]Çok Uluslu Tarım İş Forumu[tirnak]na Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA´nın katılacağı bildirilmektedir.

Ayrıca çeşitli ülkelerin Tarım Bakanları ´nın ve sektör temsilcilerinin katılacağı, yabancı katılımcılar ile ikili görüşmeler yapılacağı aktarılmıştır. Bu çerçevede katılmak isteyenlerin
Link adresinde bulunan katılım formunu 26 Ocak 2018 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
Ana Sayfa > Kdz.Ereğli Hakkında > Kdz.Ereğli Nüfusu
 
İlçenin Nüfusu
2010 2008
Köy Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Abdiköy 1.007 511 496 1014 515 499
Akkaya 266 136 130 279 140 139
Akköy 287 136 151 306 142 164
Alacabük 350 177 173 374 191 183
Alaplisofular 501 249 252 540 272 268
Artiklar 314 154 160 323 160 163
Aşağihocalar 176 87 89 210 105 105
Aşağikayalidere 210 99 111 210 100 110
Aydin 466 234 232 485 247 238
Aydinlar 1.142 562 580 1146 569 577
Ballica 460 227 233 486 241 245
Başören 472 235 237 505 251 254
Başörendoğancilar 551 278 273 554 275 279
Bayat 1.300 648 652 1263 634 629
Bölücek 1.039 519 520 1055 524 531
Cemaller 616 301 315 626 305 321
Çamlibel 362 187 175 350 176 174
Çayirli 540 249 291 521 246 275
Çevlik 147 79 68 161 87 74
Çiğdemli 1.267 619 648 1300 630 670
Çömlekçi 267 130 137 262 117 145
Dağlar 470 236 234 496 258 238
Dağlica 1.265 627 638 1273 626 647
Danişmentli 1.061 501 560 1049 491 558
Davutlar 485 245 240 479 238 241
Dedeler 885 402 483 875 401 474
Düzpelit 282 144 138 307 147 160
Elmaci 624 305 319 620 298 322
Emirali 573 297 276 555 284 271
Ereğliortaci 1.393 692 701 1384 682 702
Ereğlisofular 513 253 260 539 268 271
Esenköy 306 146 160 381 178 203
Esenler 453 224 229 482 238 244
Findikli 699 344 355 724 349 375
Gebeköy 511 238 273 531 248 283
Göktepe Belediyeye Katıldı 916 454 462
Güllük 364 179 185 405 203 202
Güzelyurt 291 151 140 285 146 139
Haciuslu 314 154 160 337 165 172
Halaşli 490 238 252 493 240 253
Hamzafakili 1.300 632 668 1332 650 682
Hasankahyalar 479 239 240 496 256 240
Hasbeyler 316 165 151 286 147 139
Işikli 797 409 388 804 411 393
İmranlar 576 282 294 581 283 298
İskenderli 200 95 105 218 105 113
Karakavuz 345 177 168 387 203 184
Kaymaklar 888 455 433 921 467 454
Keşkek 733 365 368 728 356 372
Ketenciler 991 497 494 984 485 499
Kiyicak 661 325 336 710 356 354
Kizilca 605 298 307 628 313 315
Kizilcapinar 1.131 554 577 1100 539 561
Kocaali Belediyeye Katıldı 646 310 336
Kurtlar 645 313 332 634 306 328
Külah 478 225 253 496 234 262
Ormanli 542 264 278 528 255 273
Ortaköy 270 131 139 269 128 141
Osmanlar 461 230 231 480 238 242
Ovaköy 409 212 197 386 197 189
Ören 2.166 1.090 1.076 2104 1059 1045
Pembeciler 557 256 301 559 255 304
Pinarcik 1.003 498 505 1029 516 513
Ramazanli 366 187 179 415 210 205
Rüşanlar 363 179 184 389 191 198
Sakallar 147 66 81 153 73 80
Saltuklu 154 82 72 171 90 81
Sarikaya 1.117 568 549 1106 559 547
Serintepe 195 96 99 174 82 92
Soğanliyürük 1.332 666 666 1309 655 654
Sücüllü 696 344 352 761 380 381
Süleymanbeyler 1.606 780 826 1590 771 819
Sütlüce 349 159 190 364 171 193
Şamlar 1.116 554 562 1125 563 562
Tepeören 182 81 101 198 88 110
Terziköy 618 306 312 627 310 317
Topalli 458 232 226 457 232 225
Topçali Belediyeye Katıldı 535 278 257
Toyfanli 746 339 407 760 350 410
Uludağ 120 64 56 117 63 54
Üçköy 485 242 243 472 239 233
Üveyikli 1.054 514 540 1073 522 551
Vakif 238 103 135 260 114 146
Velidağ 164 80 84 162 79 83
Yalnizçam 612 310 302 608 306 302
Yaraşliyörük 780 386 394 802 397 405
Yazicilar 1.347 668 679 1330 651 679
Yaziören 247 133 114 272 145 127
Yenidoğancilar 321 160 161 349 174 175
Yeşilköy 541 261 280 535 256 279
Yukarihocalar 326 154 172 334 159 175
Yunuslu 1.485 719 766 1485 726 759
Zindancilar 370 187 183 367 184 183
Öğberler Köyü 1.123 525 598 1191 557 634
KÖYLER TOPLAM 56.930 28.050 28.880 59.898 29.485 30.413
Kandilli Belediyesi 2.947 1.477 1.470 3.053 1.525 1.528
Gökçeler Bel. 1.963 1.007 956 2.173 1.105 1.068
Gülüç Belediyesi 7.630 3.773 3.857 7.452 3.686 3.766
Çaylioğlu Bel. 2.001 1.003 998 2.066 1.027 1.039
Ormanli Belediyesi 2.644 1.332 1.312 2.624 1.298 1.326
BELDELER TOPLAM 17.185 8.592 8.593 17.368 8.641 8.727
BELDE VE KÖYLER TOPLAM 74.115 36.642 37.473 77.266 38.126 39.140
Ereğli Belediyesi 100.612 50.044 50.568 97.017 48.487 48.530
GENEL TOPLAM 174.727 86.686 88.041 174.283 86.613 87.670