Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:20.10.2017 | 13:34
 
 
  
 
İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun Tebliğ´in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde doldurulup ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapılmıştır (Ek-1).
Sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları aşağıda belirtilmektedir:
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24.13.2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik 27 nci maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000,­ TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28 inci maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranın uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)
TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28 inci maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,- TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Abu Dabi Büyükelçimiz Can Dizdar’ın, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yardımcısı Abdul Rahman Kailani ile görüşmesinde aşağıda belirtilen iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır olunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

· Kullanılmış araç lastiklerinin yeniden dönüşümü(recyling)

Halihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lastik bulunduğu, bunları yeniden dönüşüme sokarak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördükleri, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceği, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçilebileceği, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyulacağı,

· Abu Dabi ’ de 400 yataklı bir hastane inşası ve işletimi

Söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisanların alındığı, bu çerçevede hem bu hastanenin inşaası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine hazır olunduğu,

Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, 2017 yılı son dönem kurum dışı eğitim programı çerçevesinde; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Ekim-Kasım ve Aralık 2017 aylarında, Ankara ilinde aşağıdaki sunulan konu başlıkları altında;
Fizibilite Hazırlama Eğitimi,
Firma Değerlendirme Eğitimi,
İşletmelerde Maliyet Uygulamaları,
Proje Süreç Yönetimi,
Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi,
eğitimler düzenleneceği bildirilmektedir.
Eğitim içerikleri ve takvimi; www.kalkınma.com.tr adresinde, Ana Sayfa/Ana Sayfa Gruplar Duyurular Genel Duyurular Kurum Dışına Sunulan Eğitimler bağlantısında yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” ‘in 25 Eylül 2017 tarihine kadar üyelerimiz tarafından doldurulması gereği http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linki üzerinden doldurabileceğiniz bildirilmiştir.
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa > Kdz.Ereğli Hakkında > Kdz.Ereğli Nüfusu
 
İlçenin Nüfusu
2010 2008
Köy Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Abdiköy 1.007 511 496 1014 515 499
Akkaya 266 136 130 279 140 139
Akköy 287 136 151 306 142 164
Alacabük 350 177 173 374 191 183
Alaplisofular 501 249 252 540 272 268
Artiklar 314 154 160 323 160 163
Aşağihocalar 176 87 89 210 105 105
Aşağikayalidere 210 99 111 210 100 110
Aydin 466 234 232 485 247 238
Aydinlar 1.142 562 580 1146 569 577
Ballica 460 227 233 486 241 245
Başören 472 235 237 505 251 254
Başörendoğancilar 551 278 273 554 275 279
Bayat 1.300 648 652 1263 634 629
Bölücek 1.039 519 520 1055 524 531
Cemaller 616 301 315 626 305 321
Çamlibel 362 187 175 350 176 174
Çayirli 540 249 291 521 246 275
Çevlik 147 79 68 161 87 74
Çiğdemli 1.267 619 648 1300 630 670
Çömlekçi 267 130 137 262 117 145
Dağlar 470 236 234 496 258 238
Dağlica 1.265 627 638 1273 626 647
Danişmentli 1.061 501 560 1049 491 558
Davutlar 485 245 240 479 238 241
Dedeler 885 402 483 875 401 474
Düzpelit 282 144 138 307 147 160
Elmaci 624 305 319 620 298 322
Emirali 573 297 276 555 284 271
Ereğliortaci 1.393 692 701 1384 682 702
Ereğlisofular 513 253 260 539 268 271
Esenköy 306 146 160 381 178 203
Esenler 453 224 229 482 238 244
Findikli 699 344 355 724 349 375
Gebeköy 511 238 273 531 248 283
Göktepe Belediyeye Katıldı 916 454 462
Güllük 364 179 185 405 203 202
Güzelyurt 291 151 140 285 146 139
Haciuslu 314 154 160 337 165 172
Halaşli 490 238 252 493 240 253
Hamzafakili 1.300 632 668 1332 650 682
Hasankahyalar 479 239 240 496 256 240
Hasbeyler 316 165 151 286 147 139
Işikli 797 409 388 804 411 393
İmranlar 576 282 294 581 283 298
İskenderli 200 95 105 218 105 113
Karakavuz 345 177 168 387 203 184
Kaymaklar 888 455 433 921 467 454
Keşkek 733 365 368 728 356 372
Ketenciler 991 497 494 984 485 499
Kiyicak 661 325 336 710 356 354
Kizilca 605 298 307 628 313 315
Kizilcapinar 1.131 554 577 1100 539 561
Kocaali Belediyeye Katıldı 646 310 336
Kurtlar 645 313 332 634 306 328
Külah 478 225 253 496 234 262
Ormanli 542 264 278 528 255 273
Ortaköy 270 131 139 269 128 141
Osmanlar 461 230 231 480 238 242
Ovaköy 409 212 197 386 197 189
Ören 2.166 1.090 1.076 2104 1059 1045
Pembeciler 557 256 301 559 255 304
Pinarcik 1.003 498 505 1029 516 513
Ramazanli 366 187 179 415 210 205
Rüşanlar 363 179 184 389 191 198
Sakallar 147 66 81 153 73 80
Saltuklu 154 82 72 171 90 81
Sarikaya 1.117 568 549 1106 559 547
Serintepe 195 96 99 174 82 92
Soğanliyürük 1.332 666 666 1309 655 654
Sücüllü 696 344 352 761 380 381
Süleymanbeyler 1.606 780 826 1590 771 819
Sütlüce 349 159 190 364 171 193
Şamlar 1.116 554 562 1125 563 562
Tepeören 182 81 101 198 88 110
Terziköy 618 306 312 627 310 317
Topalli 458 232 226 457 232 225
Topçali Belediyeye Katıldı 535 278 257
Toyfanli 746 339 407 760 350 410
Uludağ 120 64 56 117 63 54
Üçköy 485 242 243 472 239 233
Üveyikli 1.054 514 540 1073 522 551
Vakif 238 103 135 260 114 146
Velidağ 164 80 84 162 79 83
Yalnizçam 612 310 302 608 306 302
Yaraşliyörük 780 386 394 802 397 405
Yazicilar 1.347 668 679 1330 651 679
Yaziören 247 133 114 272 145 127
Yenidoğancilar 321 160 161 349 174 175
Yeşilköy 541 261 280 535 256 279
Yukarihocalar 326 154 172 334 159 175
Yunuslu 1.485 719 766 1485 726 759
Zindancilar 370 187 183 367 184 183
Öğberler Köyü 1.123 525 598 1191 557 634
KÖYLER TOPLAM 56.930 28.050 28.880 59.898 29.485 30.413
Kandilli Belediyesi 2.947 1.477 1.470 3.053 1.525 1.528
Gökçeler Bel. 1.963 1.007 956 2.173 1.105 1.068
Gülüç Belediyesi 7.630 3.773 3.857 7.452 3.686 3.766
Çaylioğlu Bel. 2.001 1.003 998 2.066 1.027 1.039
Ormanli Belediyesi 2.644 1.332 1.312 2.624 1.298 1.326
BELDELER TOPLAM 17.185 8.592 8.593 17.368 8.641 8.727
BELDE VE KÖYLER TOPLAM 74.115 36.642 37.473 77.266 38.126 39.140
Ereğli Belediyesi 100.612 50.044 50.568 97.017 48.487 48.530
GENEL TOPLAM 174.727 86.686 88.041 174.283 86.613 87.670