Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:10.12.2018 | 02:24
 
 
  
 
Sayın Üyemiz,

İthalat Genel Müdürlüğü’nden odamıza gelen yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.


Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığımıza en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7’nci Kısım 2’nci Bölümü incelenebilir. Ayrıca firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP’sinden ziyade tanımlarını inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA Uzman T: 0 312 204 95 75 E: mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda Alıcı Uzman T: 0312 204 99 47 E: aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR Uzman T: 0 312 204 99 43 E: cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0 312 204 92 91 E: timured@ticaret.gov.trElektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU Uzman T: 0 312 204 99 78 E: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat Özmen Uzman T: 0 312 204 99 38 E: ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal Yüney Mühendis T: 0 312 204 92 96 E:yuneyf@ticaret.gov.tr

Neslihan Yavuz Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: yavuzne@ticaret.gov.tr
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan “kısa çalışma” düzenlemesi ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, İşletmelerin yaşadığı sıkıntıların bir ölçüde azaltılması ve işçilerin işlerini korumaları amaçlanmıştır.
Kısa çalışmaya ilişkin düzenlemede yer alan “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz” ibareleri ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma ödeneği Hakkında Yönetmelikle yer alan “zorlayıcı sebep” tanımı kısa çalışma uygulamasını önemli ölçüde daraltmış ve işletmelerimizin yararlanmasını güçleştirmiştir.
Ekonomide yaşanması olası olumsuzluk durumlarında işletmelerin işçilerini çıkarmadan faaliyetlerini sürdürebilmesini amaçlayan kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayı güçleştiren mevzuat hükümlerinin yeniden ele alınması yönünde Birliğimiz (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur.
Birliğimizin ısrarlı girişimleri sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile “zorlayıcı sebep” tanımı “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelerimize faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döneme ilişkin ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması imkanı sağlanmıştır.
07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacask İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz.[tirnak]
Büyük mağaza zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesi ile iade edilebilir.
Tüm Üyelerimize Duyurulur.
Bilindiği üzere 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen EK madde 6 ile ; Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlar; Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kulladıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş , ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kire süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.
Tüm Üyelerimize duyurulur.
İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı´nın yazısına istinaden, ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ilgili bilgi verilmektedir.
2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde [tirnak]Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak] ile [tirnak]Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak]nin 21.03.2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve meri ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin değişiklikleri ve ekleriyle beraber yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu mevzuat ve eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
Ana Sayfa > Kdz.Ereğli Hakkında > Kdz.Ereğli Nüfusu
 
İlçenin Nüfusu
2010 2008
Köy Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Abdiköy 1.007 511 496 1014 515 499
Akkaya 266 136 130 279 140 139
Akköy 287 136 151 306 142 164
Alacabük 350 177 173 374 191 183
Alaplisofular 501 249 252 540 272 268
Artiklar 314 154 160 323 160 163
Aşağihocalar 176 87 89 210 105 105
Aşağikayalidere 210 99 111 210 100 110
Aydin 466 234 232 485 247 238
Aydinlar 1.142 562 580 1146 569 577
Ballica 460 227 233 486 241 245
Başören 472 235 237 505 251 254
Başörendoğancilar 551 278 273 554 275 279
Bayat 1.300 648 652 1263 634 629
Bölücek 1.039 519 520 1055 524 531
Cemaller 616 301 315 626 305 321
Çamlibel 362 187 175 350 176 174
Çayirli 540 249 291 521 246 275
Çevlik 147 79 68 161 87 74
Çiğdemli 1.267 619 648 1300 630 670
Çömlekçi 267 130 137 262 117 145
Dağlar 470 236 234 496 258 238
Dağlica 1.265 627 638 1273 626 647
Danişmentli 1.061 501 560 1049 491 558
Davutlar 485 245 240 479 238 241
Dedeler 885 402 483 875 401 474
Düzpelit 282 144 138 307 147 160
Elmaci 624 305 319 620 298 322
Emirali 573 297 276 555 284 271
Ereğliortaci 1.393 692 701 1384 682 702
Ereğlisofular 513 253 260 539 268 271
Esenköy 306 146 160 381 178 203
Esenler 453 224 229 482 238 244
Findikli 699 344 355 724 349 375
Gebeköy 511 238 273 531 248 283
Göktepe Belediyeye Katıldı 916 454 462
Güllük 364 179 185 405 203 202
Güzelyurt 291 151 140 285 146 139
Haciuslu 314 154 160 337 165 172
Halaşli 490 238 252 493 240 253
Hamzafakili 1.300 632 668 1332 650 682
Hasankahyalar 479 239 240 496 256 240
Hasbeyler 316 165 151 286 147 139
Işikli 797 409 388 804 411 393
İmranlar 576 282 294 581 283 298
İskenderli 200 95 105 218 105 113
Karakavuz 345 177 168 387 203 184
Kaymaklar 888 455 433 921 467 454
Keşkek 733 365 368 728 356 372
Ketenciler 991 497 494 984 485 499
Kiyicak 661 325 336 710 356 354
Kizilca 605 298 307 628 313 315
Kizilcapinar 1.131 554 577 1100 539 561
Kocaali Belediyeye Katıldı 646 310 336
Kurtlar 645 313 332 634 306 328
Külah 478 225 253 496 234 262
Ormanli 542 264 278 528 255 273
Ortaköy 270 131 139 269 128 141
Osmanlar 461 230 231 480 238 242
Ovaköy 409 212 197 386 197 189
Ören 2.166 1.090 1.076 2104 1059 1045
Pembeciler 557 256 301 559 255 304
Pinarcik 1.003 498 505 1029 516 513
Ramazanli 366 187 179 415 210 205
Rüşanlar 363 179 184 389 191 198
Sakallar 147 66 81 153 73 80
Saltuklu 154 82 72 171 90 81
Sarikaya 1.117 568 549 1106 559 547
Serintepe 195 96 99 174 82 92
Soğanliyürük 1.332 666 666 1309 655 654
Sücüllü 696 344 352 761 380 381
Süleymanbeyler 1.606 780 826 1590 771 819
Sütlüce 349 159 190 364 171 193
Şamlar 1.116 554 562 1125 563 562
Tepeören 182 81 101 198 88 110
Terziköy 618 306 312 627 310 317
Topalli 458 232 226 457 232 225
Topçali Belediyeye Katıldı 535 278 257
Toyfanli 746 339 407 760 350 410
Uludağ 120 64 56 117 63 54
Üçköy 485 242 243 472 239 233
Üveyikli 1.054 514 540 1073 522 551
Vakif 238 103 135 260 114 146
Velidağ 164 80 84 162 79 83
Yalnizçam 612 310 302 608 306 302
Yaraşliyörük 780 386 394 802 397 405
Yazicilar 1.347 668 679 1330 651 679
Yaziören 247 133 114 272 145 127
Yenidoğancilar 321 160 161 349 174 175
Yeşilköy 541 261 280 535 256 279
Yukarihocalar 326 154 172 334 159 175
Yunuslu 1.485 719 766 1485 726 759
Zindancilar 370 187 183 367 184 183
Öğberler Köyü 1.123 525 598 1191 557 634
KÖYLER TOPLAM 56.930 28.050 28.880 59.898 29.485 30.413
Kandilli Belediyesi 2.947 1.477 1.470 3.053 1.525 1.528
Gökçeler Bel. 1.963 1.007 956 2.173 1.105 1.068
Gülüç Belediyesi 7.630 3.773 3.857 7.452 3.686 3.766
Çaylioğlu Bel. 2.001 1.003 998 2.066 1.027 1.039
Ormanli Belediyesi 2.644 1.332 1.312 2.624 1.298 1.326
BELDELER TOPLAM 17.185 8.592 8.593 17.368 8.641 8.727
BELDE VE KÖYLER TOPLAM 74.115 36.642 37.473 77.266 38.126 39.140
Ereğli Belediyesi 100.612 50.044 50.568 97.017 48.487 48.530
GENEL TOPLAM 174.727 86.686 88.041 174.283 86.613 87.670