Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:10.12.2018 | 02:48
 
 
  
 
Sayın Üyemiz,

İthalat Genel Müdürlüğü’nden odamıza gelen yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.


Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığımıza en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7’nci Kısım 2’nci Bölümü incelenebilir. Ayrıca firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP’sinden ziyade tanımlarını inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA Uzman T: 0 312 204 95 75 E: mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda Alıcı Uzman T: 0312 204 99 47 E: aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR Uzman T: 0 312 204 99 43 E: cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0 312 204 92 91 E: timured@ticaret.gov.trElektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU Uzman T: 0 312 204 99 78 E: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat Özmen Uzman T: 0 312 204 99 38 E: ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal Yüney Mühendis T: 0 312 204 92 96 E:yuneyf@ticaret.gov.tr

Neslihan Yavuz Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: yavuzne@ticaret.gov.tr
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan “kısa çalışma” düzenlemesi ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, İşletmelerin yaşadığı sıkıntıların bir ölçüde azaltılması ve işçilerin işlerini korumaları amaçlanmıştır.
Kısa çalışmaya ilişkin düzenlemede yer alan “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz” ibareleri ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma ödeneği Hakkında Yönetmelikle yer alan “zorlayıcı sebep” tanımı kısa çalışma uygulamasını önemli ölçüde daraltmış ve işletmelerimizin yararlanmasını güçleştirmiştir.
Ekonomide yaşanması olası olumsuzluk durumlarında işletmelerin işçilerini çıkarmadan faaliyetlerini sürdürebilmesini amaçlayan kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayı güçleştiren mevzuat hükümlerinin yeniden ele alınması yönünde Birliğimiz (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur.
Birliğimizin ısrarlı girişimleri sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile “zorlayıcı sebep” tanımı “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelerimize faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döneme ilişkin ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması imkanı sağlanmıştır.
07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacask İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz.[tirnak]
Büyük mağaza zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesi ile iade edilebilir.
Tüm Üyelerimize Duyurulur.
Bilindiği üzere 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen EK madde 6 ile ; Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlar; Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kulladıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş , ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kire süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.
Tüm Üyelerimize duyurulur.
İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı´nın yazısına istinaden, ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ilgili bilgi verilmektedir.
2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde [tirnak]Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak] ile [tirnak]Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak]nin 21.03.2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve meri ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin değişiklikleri ve ekleriyle beraber yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu mevzuat ve eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 

Ana Sayfa > Haber Arşivi

 
   2018|2017|2016
 
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ  
TOBB’dan gelen yazıda, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (ihracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TSO YÖNETİCİLERİ YENİ ZONGULDAK VALİSİ ERDOĞAN BEKTAŞ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ  
Kdz. Ereğli TSO Yöneticileri, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Taha Kuyumcuoğlu Yönetim Kurul Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurul Üyeleri Tasin Tanyıldız, Kadir Çaygeç ve Özgür Erdoğan ziyarette bulundular.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ VE İŞ KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ YAPILACAKTIR  
Odamız ve İş Kur Zonguldak İl Müdürlüğü iş birliğinde, 19 – 22 KASIM 2018 Tarihleri arasında Kdz.Ereğli TSO Konferans Salonunda Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tertip edilecektir. Katılmak isteyen Girişimci adaylarımızın 14/11/2018 Çarşamba gününe kadar https://www.kosgeb.gov.tr/SITE/TR/BAGLANTI/UGELISTE?ILID=67 linki üzerinden e devlet şifreleri ile başvurularını tamamlamaları ve İş Kur Kdz.Ereğli Müdürlüğünden Girişimcilik Eğitimi için kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİMİNİN, PAZARYERİ ESNAFIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ  
KDZ. Ereğli, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetiminin, Pazaryeri esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi ve
[ Haberin devamı ]
ZONGULDAK VALİLİĞİNDEN ÖNEMLİ DUYURU..!  
Son günlerde Valiliğimizin adı kullanılarak art niyetli bazı kişilerce telefonla ya da sahte elektronik imzalı yazıyla Kaymakamlıklarımızdan, resmi kurumlarımızdan vatandaşlarımızdan ve özellikle iş insanlarımızdan, tekerlekli-akülü engelli arabası alımı, hastanelerde tedavi gören hastaya yardım yapılacağı ve benzeri yaklaşımlarla yardım adı altında para talebinde bulunulduğu, duyumları alınmaktadır.
[ Haberin devamı ]
JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2019-2020 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI BAŞLADI  
Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılı duyurusu 4 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır.
[ Haberin devamı ]
TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme hakkında  
TOBB MEYBEM tarafından Galeri, Showroom sahipleri ve çalışanları ikinci el motorlu kara taşıt ticareti yapanlar için ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ hizmeti başlamıştır.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖREX FUARINDA  
KDZ.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Genel Sekreter Gündüz Acar Antalya da düzenlenen 9.Yöresel ürünler Fuarına (YÖREX) katıldı.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ÜYELERİNE DIŞ TİCARET EĞİTİMİ VERİLDİ  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İstanbul İhracatçı Birlikleri işbirliğinde ’Dış Ticaret ‘ konulu konferans gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU  
Bilindiği üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda ve Borsalarımız ile birlikte 81 İl , 160 İlçe’de yer alan Oda ve Borsalarda üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önem arz etmektedir.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASIN’ DA “İSTİHDAM TEŞVİKLERİ” ANLATILDI  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nda; SGK İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde İstihdam Teşvikleri konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Başkanı yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Erdoğan, Mevlüt Özdemir, Tasin Tanyıldız, Kadir Çaygeç, Meclis Başkan Yardımcısı Taha Kuyumcuoğlu ve Meclis Kâtibi Suat Keleş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya;
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ KAYMAKAMI SAYIN İSMAİL ÇORUMLUOĞLU’NDAN ODAMIZA İADEYİ ZİYARET  
Kdz Ereğli Kaymakamı Sayın; İsmail Çorumluoğlu bugün saat 10:00’ da Odamıza iadeyi ziyaret gerçekleşmiştir.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA GİRİŞİMCİ ADAYLARINA SERTİFİKALARI TÖRENLE VERİLDİ.  
13 – 18 Ağustos 2018 tarihleri arasında Odamız tarafından düzenlenen KOSGEB girişimcilik Kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize 08/10/2018 Pazartesi günü saat 15:00’te tören ile sertifikaları teslim edildi.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ  
04.10.2018 Perşembe günü Yüksek İstişare Kurulu ilk Toplantımızı saat 17.00’da Odamız Hizmet Binasında Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
[ Haberin devamı ]
FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 5 EKİM 2018  
Sayın Üyemiz,
Etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur
[ Haberin devamı ]
“İMAR BARIŞI” KONULU BİLGİLENDİRME KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘İmar Barışı’ konulu konferans gerçekleştirildi
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) TARAFINDAN 851 ÖĞRENCİYE BOT YARDIMI YAPILDI  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı yapıldı.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ TARAFINDAN,  
İMAR BARIŞI ile ilgili Odamız ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğinde 04/10/2018 Perşembe günü saat 14:00´te Oda Hizmet Binamız Konferans Salonunda Bilgilendirme Toplantısı Tertip edilecektir.
[ Haberin devamı ]
DUYURU "KOBİ DESTEK KREDİSİ"  
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODAMIZDA “YENİ DEGİSEN TASINMAZ TİCARETİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKLE “İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TERTİP EDİLMİSTİR.  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında, Yeni Değişen Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARSLAN KELEŞ, OYAK OTOMOTİV VE LOJİSTİK GRUP BAŞKANI CEM AYSEL İLE BİR ARAYA GELDİ.  
Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, OYAK Otomotiv ve Lojistik Grup Başkanı Cem Aysel’i İstanbul’da ki ofisinde ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
HİSARCIKLIOĞLU, BOLU’DA BÖLGE ODA/BORSA BAŞKANLARI İLE BİRARAYA GELDİ  
Batı Karadeniz Bölge odaları istişare toplantısı TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan Keleş ”de katıldı.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI “KARDEŞ ODA” PROTOKOLÜ İMZADI  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası arasında” Kardeş Oda Protokolü” imzalandı.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TSO YÖNETİCİLERİ, YENİ ATANAN KAYMAKAM İSMAİL ÇORUMLUOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.  
Kdz. Ereğli TSO Yöneticileri, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı´na atanan İsmail Çorumluoğlu´nu makamında ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARSLAN KELEŞ, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI YÜKSEL KOCAMAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı makamında ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARSLAN KELEŞ’DEN ÖNEMLİ TEMASLAR  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş, Ankara Ticaret Odası, Bolu TSO ve Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Cihat Alagöz’ü ziyaret ederek ilçenin ekonomisi hakkında bilgi verdi.
[ Haberin devamı ]
EREĞLİ TSO’DA TÜBİTAK’IN BİGG PROGRAMI ANLATILDI  
Kdz. Ereğli TSO’ da TÜBİTAK’ın 150 bin TL hibe destek sağladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG)programı
Hakkında eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
ÜYELERİMİZE DUYURU  
Kdz.Ereğli TSO’da Düzce Teknopark tarafından Avrupa İşletmeler ağı desteği tanıtımı için seminer düzenlenecektir.

TÜBİTAK’tan girişimcilere 150 bin TL %100 hibe! BIGG Dünya Programı ve 65 ülkeye ihracat için ücretsiz hizmet!

Kdz.Ereğli TSO’da Düzce Teknopark tarafından Avrupa İşletmeler ağı desteği tanıtımı için 16 Ağustos perşembe günü 16.00’da seminer düzenlenecek.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO BASIN TOPLANTISI 16/08/2018  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş düzenlediği basın toplantısında yassı çelik satışını dövizle yapan Erdemir yönetimine Türk Lirası’na dönmeleri çağrısında bulundu.
Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Meclis Başkan Yardımcıları Salih Topaloğlu ve Taha Kuyumcuoğlu yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan, Kadir Çaygeç Meclis Üyeleri Suat Keleş ve Numan Şen ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısına tüm bölge halkının ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutlayarak başlayan TSO Başkanı Keleş, ülkemizde son zamanlarda döviz kurları üzerinde başlatılan saldırıların birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını söyledi.
[ Haberin devamı ]
TÜRKİYE VE GÜNEY KORE ARASINDA "HİZMET TİCARETİ VE YATIRIM ANLAŞMALARI" HAKKINDA  
Ticaret Bakanlığı´nın 25.07.2018 tarih ve E.16099 sayılı yazılarına atfen, Ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin Mal ve Ticaret Anlaşması´nın 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği, belirtilmektedir.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TSO’DAN ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM FAALİYETLERİNE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR  
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı alım satımı yapanlar bundan böyle Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar.
[ Haberin devamı ]
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ  
Odamiz tarafindan 15 - 18 Agustos 2018 tarihlerinde KOSGEB Uygulamali Girisimcilik Egitimi duzenlenecektir. Egitime Katilmak isteyenler www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste linki uzerinden e devlet sifreleri ile muracaat etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TSO BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve Genel Sekreter Gündüz Acar; Zonguldak, Bartın, Devrek ve Alaplı Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile Genel Sekreterleri İLE Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek Bölge İstişare toplantısı katıldılar.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO’DA UR-GE TANITIM TOPLANTISI  
31/07/2018 Salı günü Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nda Ekonomi Bakanlığı’na yazılması planlanan Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (URGE) ile ilgili detaylı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDA ÜYELERİNE 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU ANLATILDI  
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası´nda düzenlenen toplantıda 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu anlatıldı.
Kdz. Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Mustafa Şengül, Kdz. Ereğli TSO toplantı salonunda 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu´na ilişkin üyelere ve ilçedeki mali müşavirlere yönelik bilgilendirmede bulundu.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ARSLAN KELEŞ, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.  
12/07/2018 Perşembe günü Odamız meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş basın toplantısı düzenlemiştir,
[ Haberin devamı ]
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
[ Haberin devamı ]
3. MESLEK GRUBU MÜTEAHHİTLİK HİZMETİ VEREN ÜYELERİMİZ BİR ARAYA GELDİ  
Kdz Ereğli Tso Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde 07/07/2018 Cumartesi günü Müteahhitlik hizmeti veren Odamız Üyeleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZIN AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA “STRATEJİK PLAN” ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ  
Odamızın Akreditasyon çalışmaları kapsamında Yöneticilerimiz ile birlikte 2 gün süren Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO YÖNETİM KURUL BAŞKANI ARSLAN KELEŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE  
Kdz Ereğli TSo Yönetim Kurul Başkanı Arslan Keleş 09/07/2018 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Törenine” katılmışlardır.
[ Haberin devamı ]
TÜYAP ANADOLU FUARLARI GENEL MÜDÜRÜ CİHAT ALAGÖZ ZİYARETİ  
Kdz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Zonguldak TSO Yönetim Kurul Başkanı Metin Demir bugün Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Zonguldaklı hemşerimiz Cihat Alagöz’ü ziyaret etmişlerdir.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASIN’DA URGE PROJESİ TANITILDI  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nda Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (URGE) içintanıtım toplantısı yapıldı.
[ Haberin devamı ]
TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TEŞEKKÜL VE ÜYE DELEGELERİ SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkanı Arslan Keleş Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan ve Genel Sekreteri Gündüz Acar Karadeniz Bölgesinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarına bir dizi ziyaretler Gerçekleştirdiler.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI EV SAHİPLİĞİNDE BÖLGESEL İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ  
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 22/06/2018 Cuma günü saat 17:00’de Oda Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Bölge Odaların katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TSO TARAFINDAN, STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.  
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 19-20 Haziran 2018 tarihlerinde 2 gün süren stratejik Plan Eğitimi ve Stratejik Plan Çalıştayı düzenledi.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO’DAN PROTOKOL İFTARI  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, gerçekleştirmiş olduğu Ramazan ayı’nın son iftarını 13/06/2018 Çarşamba günü İl ve İlçe Protokolüne verdiği iftar yemeği ile düzenlemiş oldu.
[ Haberin devamı ]
AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYI POLAT TÜRKMEN’DEN TSO’YA ZİYARET  
AK Parti Zonguldak Milletvekili 1. sıra adayı Polat Türkmen, Kdz.Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetimine ziyarette bulundu.
[ Haberin devamı ]
İMALAT SEKTÖRÜNE, YENİ KOSGEB DESTEKLERİ  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bugün (07/06/2018) Perşembe saat 14:00’te Yaşar Tetiker Konferans Salonu 5. Katta İmalat sektörü firma temsilcilerine detaylı bilgilendirme yapılmıştır.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ÜYELERİNE ÖNEMLİ DUYURU!  
5174 Sayılı Kanunun 24. ve 25. maddeleri gereğince tahsil edilmekte olan YILLIK AİDAT ile MUNZAM AİDAT
[ Haberin devamı ]
KOSGEB 2018 YILI MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ PROGRAMI AÇILDI  
İşletmelerin yararlanabilmeleri için;
[ Haberin devamı ]
ODAMIZA ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR.  
31 Mayıs Perşembe günü saat 14:00’da Milliyetçi Hareket Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve MHP Zonguldak 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah Bekar ve partililer, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundular.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZA ZİYARETLER DEVAM EDİYOR  
28/05/2018 Pazartesi saat 12:30’da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Adik, yönetim kurulu üyeleri ve beraberinde lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar, Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan Keleş’i makamında ziyaret ettiler.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İKİNCİ İFTAR PROGRAMINI GERÇEKLEŞTİRDİ  
Kdz. Ereğli TSO, Ramazan ayı iftar programları kapsamında ikinci iftar programını bu kez 1. (Gıda), 5.(Perakende Ticaret) ve 6. (Hizmet) meslek gruplarındaki üyeleri için düzenledi.
[ Haberin devamı ]
İŞVERENLERİMİZ SGK TEŞVİK UYGULAMALARINDAN GERİYE DÖNÜK YARARLANABİLECEKLER...  
ISVERENLERIN GERIYE YÖNELIK SGK TESVIK UYGULAMALRINDAN YARARLANABILMELERI IÇIN HAZIRLANAN YAZILIM SGK TARAFINDAN ISLETIME AÇILMISTIR. GERIYE YÖNELIK TESVIKLERDEN YARARLANMAK ISTEYEN ÜYELERIMIZ UYGULAMANIN KULLANIM KLAVUZUNA http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdf ADRESINDEN ULASABILIR. GERIYE DÖNÜK TESVIKTEN YARARLANABILMEK IÇIN SON GÜN 1 HAZIRAN 2018´DIR. ÖNEMLE DUYURULUR.

[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TSO’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında 25/05/2018 Cuma günü saat 14:00’te İŞKUR, SGK, KOSGEB ve KGF Desteklerinin anlatıldığı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ESKİ BAĞLIK RESTORAN’DA 1. İFTAR ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ  
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği birincisi Eski Bağlık Restoranda gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ÜNAL DEMİRTAŞ’TAN ODAMIZA ZİYARET  
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve 1. Sıra Milletvekili Adayı Ünal Demirtaş, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası´nı ziyaret etti.
Partisinin Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakcı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, kısa süre önce TSO Başkanlığına seçilen Arslan Keleş’i ve yönetimini kutladı.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARSLAN KELEŞ’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR  
Kdz Ereğli Tso Yönetim Kurul Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurul Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurul Üyeleri Tasin Tanyıldız, Kadir Çaygeç, Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan, Meclis Başkan Yardımcısı Salih Topaloğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN UYSAL’DAN ODAMIZA ZİYARET  
Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz.Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan Keleş’i makamında ziyaret etti.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO 74. GENEL KURULU’NA KATILDI  
Kdz Ereğli TSo Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Genel Kurul Delegesi ve Meclis Bşk İlhan Yazıcıoğlu, Genel Kurul Delegesi Y.İzzet Dertli ve Genel Sekreter Gündüz Acar 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 74. Tobb Genel Kurulu’na katıldılar.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ARSLAN KELEŞ’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk ve Serdar Bakkaloğlu, Yönetim Kurul Üyeleri Tasin Tanyıldız ve Özgür Erdoğan, Meclis Katip Üyesi Suat Keleş’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN TÜYAP YAPI FUARINA GEZİ DÜZENLENDİ.  
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, İstanbul Tüyap’ta gerçekleştirilen Yapı Fuarına 12/05/2018 Cumartesi günü gezi düzenlendi.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO ZİYARETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR,  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kuruluna ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurul Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Yönetim Kurul Üyeleri Tasin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir ve Özgür Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
[ Haberin devamı ]
TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ZİYARETİ  
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Keleş, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO ZİYARETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR,  
08/05/2018 Salı günü saat: 11:30’da S.S. Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel ve Yöneticileri, saat:12:00’da Olay 67 Haber Portalı Sahibi İsmet Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Sinan Durdu odamızı ziyaret etmişlerdir.
[ Haberin devamı ]
KDZ. EREĞLİ TSO ZİYARETLERİ  
02/05/2018 Çarşamba günü Kdz Ereğli Tso Yönetim Kurul Başkanı Arslan Keleş,
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ CUMHURİYET HALK PARTiLİ MECLİS ÜYELERİNDEN ODAMIZA ZİYARET  
Kdz Ereğli Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyeleri; Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret ettiler.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR  
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ziyaretlerine devam ediyor.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ BELEDİYE AK PARTiLİ MECLİS ÜYELERİNDEN ODAMIZA ZİYARET  
Kdz Ereğli AK Partili Belediye Meclis Üyeleri; Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret ettiler.
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR  
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kuruluna ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
[ Haberin devamı ]