Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:18.03.2018 | 02:42
 
 
  
 
İlgi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün 07/02/2018 tarihli ve 607168281-120.02.01-E.336 sayılı yazısı

İlgi yazı ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve olmayanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı, 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren ‘‘7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanunun 1inci maddesi kapsamına alındığı, kanuna eklenen 3üncü madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda NACE Rev.2 62.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yeni bir sistemi hayata geçirdiği belirtilmekte olup, anılan program ile gümrük işlemlerinin dış ticaret erbabı tarafından eş zamanlı takibinin yapılabileceği vurgulanmaktadır.
Bahsi geçen program hakkındaki detaylı bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın .
https ://www.gtb.gov.tr/duyumlar/gumruk-esya-takip-ve-analitik -performans-programi-getapp adresinden temin edilebilmektedir.
Buna ilaveten, aşağıda bir örneği sunulan ve TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki [tirnak]TOBB Birimleri[tirnak] altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü
başlığındaki´´Duyurular https://www.tobb.org.tr/Savfalar/Detay.pbp?rid=2617&lst=DuyurularListesi kısmından da ulaşılabilmektedir.

Birliğimizin Kıymetli Mensubu,
Ticaret dünyasının ve Birliğimizin en önemli paydaşlarından olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) adıyla yepyeni bir Sistemi hayata geçirmiş olduğunu müjdelemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Küresel rekabette zaman ve lojistik maliyetlerle en sık karşılaşan ticaret aktörleri olarak bizlere bu Sistem sayesinde eşsiz bir hizmet sunulmuş oldu. Bu sistem üzerinden ihraç veya ithal ettiğimiz eşyanın nerede olduğu, hangi işlemlerinin bitirildiği, hangi işlemler için beklediği, bu işlemlerin ne kadar zamanda tamamlandığı, kalan işlemlerin ne kadar zaman alacağı gibi bilgilere internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan veya cep telefonunuzdan ücretsiz olarak erişebileceksiniz.
Bu Sistem sayesinde, gümrüklerdeki işlemleri, her adımı başından sonuna kadar anlık olarak izleyebilecek ve etkin bir performans değerlendirmesi gerçekleştirebileceğiz. Firmamızın, taşıyıcımızın, liman idaresinin, gümrük müşavirimizin, gümrük idaresi ve eşyanın hareketi sürecinde rol alan bütün kurum ve kuruluşların iş/emleri ne zaman ve ne kadar sürede yaptığını doğrudan görebileceğiz. Bunun yanında, önümüzdeki dönemde bu sistem sayesinde firma bazında yıllık performansımızı da ölçme imkanına sahip olacağız.
Ayrıca, ihracat veya ithalat işlemlerinde zaman kaybına ve çeşitli maliyetlere yol açan işlemleri de kolayca teşhis edebileceğiz. Yani bu Sistem hem dış ticaret lojistik sürecini ve gümrüklerdeki işlerimizi şeffaflaştırarak kolaylaştıracak hem de maliyetlerimizi düşürecek birçok yeni projenin de tetikleyicisi olacaktır.
Bu Sistem, arzu ettiğimiz şekilde dış ticaret işlemlerinin şeffaf, hesap verebilir,performans ve hedef odaklı bir yapıya geçişini daha da hızlandıracaktır. Bu sistem sayesinde dış ticaret işlemlerinde bir uçtan diğer uca takip edilebilirliği artırma, bütün işlemlerin daha hızlı, kolay, ucuz ve emniyetli yürütülmesini sağlama amacına bir adım daha yaklaşılmaktadır.
Gerek pilot dönemde gerekse tüm Türkiye´de uygulamanın başlatıldığı 2 Kasım 2017´den sonraki dönemde Sistemi kullanan üyelerimiz, Sistem sayesinde iç lojistik süreçlerinde saatlerle ifade edilen tasarruf sağladıklarını da ifade ederek memnuniyetlerini bildirmektedirler .

Sistemle ilgili daha fazla bilgi Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın web sayfasında, 2017/12 sayılı Genelgesinde ve ekinde yer alan kullanım kılavuzunda mevcuttur. Sistem´den faydalanmak isteyen kullanıcı adaylarının bürokratik işlemlerle uğraşmada[tirnak] asgari koşulları sağlamaları gözetilmiştir.
Özellikle Bakanlığın elektronik veri tabanları arasında yer alan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (YKTS) vasıtası ile başvuru sürecinin olabildiğince kağıtsız yürütülmesi hedeflenmiştir. Artık MERSİS´te kayıtlı firmaların sahipleri, ortakları veya tanımlı yetkilileri gümrüğe gitmeden online olarak kullanıcı kodu alarak da eşyasının sürecini takip edebilmektedir.
Birliğimiz üyesi siz değerli dış ticaret erbabı, sanayicileri ve iş adamlarının bu yeni Sistemden aktif olarak yararlanmasını arzu ediyor, bu sistemin bir an önce aktif ve etkin kullanıcısı olmanızı bekliyoruz.
Bu Sistemi etkin ve aktif olarak kullanmanın süre ve maliyetler olarak işlemlerinize pozitif etkiler yapacağını biliyoruz. Ayrıca Sistemin daha fazla geliştirilmesi için Genel Sekreterliğimize gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza ileteceğiniz değerli fikirleri önemsiyoruz.
Sistemin, tüm kullanıcılara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla T.C.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığın il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir.

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır.

2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıda belirtilmiş olup ilgili üyelerimize duyurulur.

2018 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1

Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış BelgeleriTüm mahallerde

5.750.TL

2

Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleriİl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

300.TL


İlçe merkezlerinde

210.TL


Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

75.TL

3

Açık İçki Satış Belgeleriİl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

1.240.TL


İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

480.TL

4

Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesiİl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

3.035.TL


İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde

2.760.TL
SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 23.01.2018 tarihli ve 0412/1422 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu hakkındaki çalışmalar bu tarih itibariyle yapılmaya başlanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı’nın Mısırlı muhataplarından aldığı bilgiye dayanılarak hâlihazırda anılan kayıt sistemine 497 firmanın başvuru işlemini tamamladığı, bununla birlikte söz konusu firmalar arasından 357 firmanın kaydının onaylandığı, geriye kalan 140 firmanın ise onay beklediği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemi’ne başvuru işlemlerini tamamlayan Odanız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve firmalara sisteme kabul edilip edilmedikleri bilgisini elektronik posta ile vermek, buna ilaveten söz konusu sisteme yeni başvuruda bulunan firmaların başvuru durumlarını takip etmek amacıyla ekte bir örneği sunulan formun bahsi geçen firmalar tarafından doldurulup 05.02.2018 tarihine kadar TOBB (disticaret@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletine 23.01.2018 tarihli ve 0332/1410 sayılı yazıda, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında İzmir Agroexpo Fuarı’nda gerçekleşecek [tirnak]Çok Uluslu Tarım İş Forumu[tirnak]na Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA´nın katılacağı bildirilmektedir.

Ayrıca çeşitli ülkelerin Tarım Bakanları ´nın ve sektör temsilcilerinin katılacağı, yabancı katılımcılar ile ikili görüşmeler yapılacağı aktarılmıştır. Bu çerçevede katılmak isteyenlerin
Link adresinde bulunan katılım formunu 26 Ocak 2018 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
HABERLER
 
 
 
KOSGEB' DEN İMALAT SANAYİ KOBİ'LERİNE 1 MİLYON TL DESTEKProje Teklif
Çağrısının
Amacı
İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de de imalat
sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörü
temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin
sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.
Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde
öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki
dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının
arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin
mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil
üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal
dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;
Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi
geliştirilecek,
Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak,
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak,
İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak,
Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri
sağlanacak,
KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.
Proje Başvuru
Tarihleri
11 Eylül - 20 Ekim 2017
Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem
üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru
Koşulları
Hedef Sektör NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
Ölçek KOBİ ölçeğindeki işletmeler
Diğer başvuru
koşulları
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre
net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3
olmalıdır.
Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar
ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.
Proje bütçesi özel
sınırı
Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.
Çağrı Bütçesi 500.000.000 TL
KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından
belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde
desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda
bulunabilecektir:
1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar,
sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına
ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite
kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.
2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar
öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.
Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı
faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının
oluşturulması desteklenecektir.
Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname
vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini
karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme
şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.
5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek
büyütme
Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin
güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine
yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri
ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile
işletimi desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin
edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren
faaliyetler desteklenecektir.
8. Konu: Yeşil üretime geçiş
İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan
etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını
birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.
Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)
Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)
İşletme düzeltme: 30 Ekim - 3 Kasım 2017 (5 iş günü)
Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)
Kurul değerlendirmesi 17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü)
4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)
Kabul edilen projelerin
bildirilmesi
2 Ocak 2018
Değerlendirme
Kriterleri
Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu, çağrı duyurusunun altında verilmiştir.
Proje
Raporlama
Dönemleri
Proje Ara Faaliyet Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanır.
Başvuruya
Esas Belgeler
Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler:
Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları
Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda
İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.
Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya
fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)
KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya
maliyet çizelgesi verilmelidir.
2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar:
- İşletme sahibinin veya %50´den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi
fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
- Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet
gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
- İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3
yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir.
Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)
Ek puanların toplamı 10’u geçemez.
İlgili
Dokümanlar
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları
Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu
OECD Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu
Diğer Hususlar  Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.
Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız
tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında
tekrar proje başvurusu yapamaz.
KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler
(son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.


Düzenleme: 28 Eylül 2017
 
 
 
 Diğer Haberler