Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:10.12.2018 | 02:28
 
 
  
 
Sayın Üyemiz,

İthalat Genel Müdürlüğü’nden odamıza gelen yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.


Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığımıza en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7’nci Kısım 2’nci Bölümü incelenebilir. Ayrıca firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP’sinden ziyade tanımlarını inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA Uzman T: 0 312 204 95 75 E: mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda Alıcı Uzman T: 0312 204 99 47 E: aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR Uzman T: 0 312 204 99 43 E: cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0 312 204 92 91 E: timured@ticaret.gov.trElektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU Uzman T: 0 312 204 99 78 E: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat Özmen Uzman T: 0 312 204 99 38 E: ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal Yüney Mühendis T: 0 312 204 92 96 E:yuneyf@ticaret.gov.tr

Neslihan Yavuz Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: yavuzne@ticaret.gov.tr
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan “kısa çalışma” düzenlemesi ile genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, İşletmelerin yaşadığı sıkıntıların bir ölçüde azaltılması ve işçilerin işlerini korumaları amaçlanmıştır.
Kısa çalışmaya ilişkin düzenlemede yer alan “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz” ibareleri ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma ödeneği Hakkında Yönetmelikle yer alan “zorlayıcı sebep” tanımı kısa çalışma uygulamasını önemli ölçüde daraltmış ve işletmelerimizin yararlanmasını güçleştirmiştir.
Ekonomide yaşanması olası olumsuzluk durumlarında işletmelerin işçilerini çıkarmadan faaliyetlerini sürdürebilmesini amaçlayan kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayı güçleştiren mevzuat hükümlerinin yeniden ele alınması yönünde Birliğimiz (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur.
Birliğimizin ısrarlı girişimleri sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile “zorlayıcı sebep” tanımı “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelerimize faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döneme ilişkin ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması imkanı sağlanmıştır.
07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacask İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz.[tirnak]
Büyük mağaza zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesi ile iade edilebilir.
Tüm Üyelerimize Duyurulur.
Bilindiği üzere 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen EK madde 6 ile ; Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlar; Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kulladıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş , ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kire süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.
Tüm Üyelerimize duyurulur.
İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı´nın yazısına istinaden, ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ilgili bilgi verilmektedir.
2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde [tirnak]Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak] ile [tirnak]Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak]nin 21.03.2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve meri ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin değişiklikleri ve ekleriyle beraber yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu mevzuat ve eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
HABERLER
 
 
 
KDZ EREĞLİ TSO BASIN TOPLANTISI 16/08/2018

Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş düzenlediği basın toplantısında yassı çelik satışını dövizle yapan Erdemir yönetimine Türk Lirası’na dönmeleri çağrısında bulundu.
Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Meclis Başkan Yardımcıları Salih Topaloğlu ve Taha Kuyumcuoğlu yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan, Kadir Çaygeç Meclis Üyeleri Suat Keleş ve Numan Şen ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısına tüm bölge halkının ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutlayarak başlayan TSO Başkanı Keleş, ülkemizde son zamanlarda döviz kurları üzerinde başlatılan saldırıların birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını söyledi.


Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte kurum ve kuruluşların milli bir duruş sergileyerek satışlarını Euro ve dolar ile yapmaktan vazgeçip TL’ye dönmeleri gerektiğini savunan Keleş, Erdemir’e de çağrıda bulundu. Keleş açıklamasında “Erdemir’in bu konuda öncülük yapmasını istiyoruz. Erdemir TL’ye döndüğü an diğer üreticiler de dönecektir ”dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu TOBB’un düzenlediği Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları istişare toplantısına katıldığını hatırlatan ve toplantı hakkında bilgiler veren Keleş, Zonguldak’a karşı bakışın yeniden pozitife dönmesi gerektiğini söyledi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “TOBB’un durum analiz anketleri vardı toplantımızda ve bunlarla ilgili sonuçlar paylaşıldı. Maalesef İlimizin geleceğe bakışı biraz karamsar. Bunu tekrar pozitife çevirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak da bölgemizdeki yatırımların artması, canlanması gerekiyor. Bölgemizdeki yatırımdan kastımız; bölgemizdeki en büyük istihdam sağlayan kuruluş olan Erdemir’in endüstri bölgesi ilan edilen denizden kıyı dolgu alanlarına yeni yatırımlar yapmasıdır. Fakat üzülerek görüyoruz ki Ereğli’de maalesef yeni bir yatırım yok. KAP’a yapılan bildirimde İskenderun’daki fabrikasına ÇED raporu
için başvuruluyor, kapasiteyi arttırmak ve büyümek için. Dolayısıyla anladığımız Erdemir’in yatırımlarını bir süre daha Ereğli’ye değil de İskenderun’a yapacağı yönünde. Biz burada yaşayanlar olarak buradaki fabrikamızın üretim kapasitesinin artmasını, yeni yatırım alanlarının oluşmasını arzu ediyoruz.”

Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Batman’da ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Keleş, Ereğli OSB’ye teknik lise yapımı noktasında ciddi talepler olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini söyledi. Keleş, uygun bulunan talebi değerlendirerek hedeflerinin teknik lisenin yapımını gerçekleştirerek önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde hazır hale getirmek olduğunu ifade etti.

“Ereğli tersanelerinde gemi onarım ve bakımı yapılabilecek”
Kdz. Ereğli tersaneler bölgesi ile ilgili güzel gelişmeler yaşandığını vurgulayan Keleş, geçtiğimiz hafta 2 adet geminin tamir ve bakımı noktasında gelen talebi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle gerekli izinlerinin alındığını belirtti. Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz Ereğli’deki tersanelerimiz gemi inşa üzerine yapılmıştı. Dolayısıyla gemi inşada talep olmayınca tersanelerimiz işsiz kalmıştı ve yüzde 10-15 doluluk oranı ile çalışıyorlardı. Geçen hafta bir acentemiz vasıtasıyla bize bir talep geldi. Daha doğrusu gümrüğe gelen bir talepti. İlçemize iki tane gemi tamir ve bakım için uzun süreli gelmek istedi ve bununlar ilgili müsaade istediler. Bununla ilgili bir takım zorluklar çıktı fakat Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu arayarak konuyu ilettim. Rifat Bey de konunun muhatabı olarak Ticaret Bakanımıza ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne konuyu intikal ettirerek buradaki sorunun çözümünde bize yardımcı oldular ve bu sorunu çözdük. Artık Ereğli tersanelerinde gemi bakım-onarım çalışmaları yapılabilecek. Tabi bir havuzumuz olmadığı için Tuzla ya da Yalova’daki gibi olmayacak ama yani boya ve diğer işler burada yapılabilecek. Bununla ilgili resmi işlemler tamamlandı. Bu da müjdeli bir haberdir. Bu zor zamanlarda üyelerimize ve tersanecilerimize destek olmaktır. Aynı zamanda burayı harita üzerinde bu bakım-onarım için işaretlersek eğer Ereğli’nin adı da bu iş için ön plana çıkmış olacaktır.”

“Mevcut kampüs yerinden vazgeçmedik”
Kdz. Ereğli ilçesine yapılması planlanan Ereğli eğitim Kampüsü için ayrılan eski devlet hastanesinin bulunduğu alandan vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını dile getiren Keleş, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve BEÜ Rektörü ile bir toplantı yapacaklarını söyledi. Keleş konuşmasında şunları söyledi; “ Bununla ilgili olarak süreci biliyorsunuz yerin askeriyeye geçtiği gibi söylentiler var. Biz bu mücadeleden yılmış değiliz. Kurban Bayramı sonrası Valimiz Başkanlığında Rektör hocamız ile birlikte Ereğli’de bir toplantı yapacağız. Ereğli’de öğrenci sayısı ile ilgili olarak Valimiz ve Rektör hocamızla konuştuk. Nüfus olarak üç katı büyüklüğündeyiz ama öğrenci sayımız Çaycuma ve Alaplı ile hemen hemen aynı. Maalesef mevcut yerleşkelerimiz ilave öğrenci alabilecek pozisyonda değil. Bununla ilgili yapacağımız toplantıda bu sorunun kökten çözümü için tedbir alacağız. Bu konuda azimliyiz, her yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantımızda gündeme getiriyoruz; yer neresi olabilir, kısa süre içerisinde nasıl çözüm sağlayabiliriz” dedi.


“Osmanlı Çileği’ne coğrafi işaret alacağız”

Kdz. Ereğli’nin simgesi olan Osmanlı Çileği’ne coğrafi işaret alınması için çalışma başlattıklarını hatırlatan Keleş, sürecin 2 yıl süreceğini dile getirdi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Son olarak ta söyleyeceğim Osmanlı Çileği. ‘Ereğli’nin simgesi ne?’ diye sorsak Osmanlı Çileği akla geliyor. Bununla ilgili olarak coğrafi işaret almak için sürecin başvurusuna başladık. Süreç yaklaşık herhalde 1,5-2 falan sürecek bir periyot. Bununla ilgili start verdik. Maliyetini de tamamen odamız bünyesinde karşılayarak Ereğli’nin kendine has unsuruna sahip olacağız.”
Yapılan açıklamaların ardından toplantı gazetecilerle soru-cevap şeklinde devam etti.
Düzenleme: 16 Ağustos 2018
 
Bu haber ile ilgili fotoğraflar
 
 
 Diğer Haberler