Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:16.10.2018 | 04:06
 
 
  
 
Bilindiği üzere 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen EK madde 6 ile ; Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlar; Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kulladıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş , ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kire süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir.
Tüm Üyelerimize duyurulur.
İlgide kayıtlı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı´nın yazısına istinaden, ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile ilgili bilgi verilmektedir.
2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde [tirnak]Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak] ile [tirnak]Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge[tirnak]nin 21.03.2018 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve meri ´2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ´in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin değişiklikleri ve ekleriyle beraber yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu mevzuat ve eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Mısır Üretici Kayıt Sistemi


Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız 22.05.2018 tarih ve 7676 sayılı yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın Mısır´a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibariyle yapılmaya başlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Mısır tarafından 13.04.2018 tarihinde alınan bilgilere göre güncellenmiş onaylı ve onay bekleyen firma listelerinin Ekonomi Bakanlığı’na iletildiği belirtilmekte olup, anılan listede yer alan 381 firmaya Mısır’ın ilgili idari otoritesi tarafından onay verildiği, 148 firmanın ise onay beklediği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemi´ne başvuru işlemlerini tamamlamalarına rağmen halihazırda henüz onay bekleyen Odamız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve kabul edilmemişler ise kabul edilmeme gerekçelerini öğrenmek amacıyla 04.06.2018 tarihine kadar TOBB’a (disticaret@tobb.org.tr) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakalnlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 03.05.2018 tarihli bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)´ın VI ncı Bölümünün A Kısmının 2 nci Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmekte olup bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, bahsedilen SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen ´´Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge´´ kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 itibari ile doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım yapamayacakları bildirilmektedir. Söz konusu tartım hizmeti, ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, ilgili yönerge ile belirlenen DBA belgesi kontrol ücretlerinin 2018 yılı tavan ücretinin 66,68 TL olarak belirlendiği ve DBA yetki belgesi olmayan firmalara ait konteynerlerin kıyı tesislerine ulaştığında tartım yapılmadan gemiye yüklenmeyeceği bildirilmektedir. İhlal durumunda ilgili Yönergenin 28 inci maddesi uyarında idari yaptırım uygulanacağı vurgulanmaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.
Sayın Üyemiz,

TOBB’un 25.05.2018 tarihli ve 7991 sayılı yazısında, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve her iki yılda bir güncellenen ADR eklerinin ülkemiz ulusal mevzuatına da girdiği belirtilmiştir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin (BMAEK) Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu (WP.15) tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak güncellenmekte olduğu ve taraf ülkelere ilişkin muhtelif bilgiler paylaşıldığı aktarılmıştır.

Bu kapsamda, 15 – 17 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen BMAEK WP.15 toplantısında verilen bilgiye göre ADR Sözleşmesine yakın zamanda taraf olan Gürcistan’da 1 Mayıs 2018 itibariyle uluslararası taşımalarda ADR hükümleri kapsamında yol kenarı denetimlerinin başladığı, 1 Ocak 2019 itibariyle de iç taşımalarda denetimlerin başlayacağı bilgisi iletilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
HABERLER
 
 
 
KDZ EREĞLİ TSO BASIN TOPLANTISI 16/08/2018

Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş düzenlediği basın toplantısında yassı çelik satışını dövizle yapan Erdemir yönetimine Türk Lirası’na dönmeleri çağrısında bulundu.
Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Meclis Başkan Yardımcıları Salih Topaloğlu ve Taha Kuyumcuoğlu yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan, Kadir Çaygeç Meclis Üyeleri Suat Keleş ve Numan Şen ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısına tüm bölge halkının ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutlayarak başlayan TSO Başkanı Keleş, ülkemizde son zamanlarda döviz kurları üzerinde başlatılan saldırıların birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını söyledi.


Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte kurum ve kuruluşların milli bir duruş sergileyerek satışlarını Euro ve dolar ile yapmaktan vazgeçip TL’ye dönmeleri gerektiğini savunan Keleş, Erdemir’e de çağrıda bulundu. Keleş açıklamasında “Erdemir’in bu konuda öncülük yapmasını istiyoruz. Erdemir TL’ye döndüğü an diğer üreticiler de dönecektir ”dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu TOBB’un düzenlediği Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları istişare toplantısına katıldığını hatırlatan ve toplantı hakkında bilgiler veren Keleş, Zonguldak’a karşı bakışın yeniden pozitife dönmesi gerektiğini söyledi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “TOBB’un durum analiz anketleri vardı toplantımızda ve bunlarla ilgili sonuçlar paylaşıldı. Maalesef İlimizin geleceğe bakışı biraz karamsar. Bunu tekrar pozitife çevirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak da bölgemizdeki yatırımların artması, canlanması gerekiyor. Bölgemizdeki yatırımdan kastımız; bölgemizdeki en büyük istihdam sağlayan kuruluş olan Erdemir’in endüstri bölgesi ilan edilen denizden kıyı dolgu alanlarına yeni yatırımlar yapmasıdır. Fakat üzülerek görüyoruz ki Ereğli’de maalesef yeni bir yatırım yok. KAP’a yapılan bildirimde İskenderun’daki fabrikasına ÇED raporu
için başvuruluyor, kapasiteyi arttırmak ve büyümek için. Dolayısıyla anladığımız Erdemir’in yatırımlarını bir süre daha Ereğli’ye değil de İskenderun’a yapacağı yönünde. Biz burada yaşayanlar olarak buradaki fabrikamızın üretim kapasitesinin artmasını, yeni yatırım alanlarının oluşmasını arzu ediyoruz.”

Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Batman’da ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Keleş, Ereğli OSB’ye teknik lise yapımı noktasında ciddi talepler olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini söyledi. Keleş, uygun bulunan talebi değerlendirerek hedeflerinin teknik lisenin yapımını gerçekleştirerek önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde hazır hale getirmek olduğunu ifade etti.

“Ereğli tersanelerinde gemi onarım ve bakımı yapılabilecek”
Kdz. Ereğli tersaneler bölgesi ile ilgili güzel gelişmeler yaşandığını vurgulayan Keleş, geçtiğimiz hafta 2 adet geminin tamir ve bakımı noktasında gelen talebi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun destekleriyle gerekli izinlerinin alındığını belirtti. Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz Ereğli’deki tersanelerimiz gemi inşa üzerine yapılmıştı. Dolayısıyla gemi inşada talep olmayınca tersanelerimiz işsiz kalmıştı ve yüzde 10-15 doluluk oranı ile çalışıyorlardı. Geçen hafta bir acentemiz vasıtasıyla bize bir talep geldi. Daha doğrusu gümrüğe gelen bir talepti. İlçemize iki tane gemi tamir ve bakım için uzun süreli gelmek istedi ve bununlar ilgili müsaade istediler. Bununla ilgili bir takım zorluklar çıktı fakat Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu arayarak konuyu ilettim. Rifat Bey de konunun muhatabı olarak Ticaret Bakanımıza ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne konuyu intikal ettirerek buradaki sorunun çözümünde bize yardımcı oldular ve bu sorunu çözdük. Artık Ereğli tersanelerinde gemi bakım-onarım çalışmaları yapılabilecek. Tabi bir havuzumuz olmadığı için Tuzla ya da Yalova’daki gibi olmayacak ama yani boya ve diğer işler burada yapılabilecek. Bununla ilgili resmi işlemler tamamlandı. Bu da müjdeli bir haberdir. Bu zor zamanlarda üyelerimize ve tersanecilerimize destek olmaktır. Aynı zamanda burayı harita üzerinde bu bakım-onarım için işaretlersek eğer Ereğli’nin adı da bu iş için ön plana çıkmış olacaktır.”

“Mevcut kampüs yerinden vazgeçmedik”
Kdz. Ereğli ilçesine yapılması planlanan Ereğli eğitim Kampüsü için ayrılan eski devlet hastanesinin bulunduğu alandan vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını dile getiren Keleş, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve BEÜ Rektörü ile bir toplantı yapacaklarını söyledi. Keleş konuşmasında şunları söyledi; “ Bununla ilgili olarak süreci biliyorsunuz yerin askeriyeye geçtiği gibi söylentiler var. Biz bu mücadeleden yılmış değiliz. Kurban Bayramı sonrası Valimiz Başkanlığında Rektör hocamız ile birlikte Ereğli’de bir toplantı yapacağız. Ereğli’de öğrenci sayısı ile ilgili olarak Valimiz ve Rektör hocamızla konuştuk. Nüfus olarak üç katı büyüklüğündeyiz ama öğrenci sayımız Çaycuma ve Alaplı ile hemen hemen aynı. Maalesef mevcut yerleşkelerimiz ilave öğrenci alabilecek pozisyonda değil. Bununla ilgili yapacağımız toplantıda bu sorunun kökten çözümü için tedbir alacağız. Bu konuda azimliyiz, her yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantımızda gündeme getiriyoruz; yer neresi olabilir, kısa süre içerisinde nasıl çözüm sağlayabiliriz” dedi.


“Osmanlı Çileği’ne coğrafi işaret alacağız”

Kdz. Ereğli’nin simgesi olan Osmanlı Çileği’ne coğrafi işaret alınması için çalışma başlattıklarını hatırlatan Keleş, sürecin 2 yıl süreceğini dile getirdi. Keleş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Son olarak ta söyleyeceğim Osmanlı Çileği. ‘Ereğli’nin simgesi ne?’ diye sorsak Osmanlı Çileği akla geliyor. Bununla ilgili olarak coğrafi işaret almak için sürecin başvurusuna başladık. Süreç yaklaşık herhalde 1,5-2 falan sürecek bir periyot. Bununla ilgili start verdik. Maliyetini de tamamen odamız bünyesinde karşılayarak Ereğli’nin kendine has unsuruna sahip olacağız.”
Yapılan açıklamaların ardından toplantı gazetecilerle soru-cevap şeklinde devam etti.
Düzenleme: 16 Ağustos 2018
 
Bu haber ile ilgili fotoğraflar
 
 
 Diğer Haberler