Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
Bugün:28.11.2015 | 07:50
 
 
 
KDZ EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Konu: Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının 4. katının tadilen “Yeni Yönetim Kurulu Odası” olarak düzenlenmesi işi Teklif İsteme Mektubudur.

Tarih: 10/09/2015

Sayın: Yetkili


Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında halen boş olan 4.katın tadil edilerek Yeni Yönetim Kurulu Odası” olarak düzenlenmesi işi aşağıdaki şartlarda yaptırılacaktır. Üstlenici firmalarımızın teklif mektubunu 15/09/2015 tarihinde saat :17.00’ye kadar Kdv dahil olarak Odamız Muamelat servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

YAPILACAK İŞİN NEV’İ

1) Başkanlık makam masasının arkası 18 metrekare alçıpan, Salon girişi 33 metrekare(çift taraflı alçıpan), giriş sol duvar 6 metrekare (çift taraf) alçıpan, giriş sağ 6 metrekare alçıpan, sağ giriş iki adet pencerenin alçıpan ile kapatılması 12 metrekare yapım işi.Çift taraflı alçıpan ve pencereler arasında cam yünü kullanılacaktır.

2) 139 metrekare tavan alçısı ve 75 metrekare alçıpana alçı çekme işi.
3) 9 metrekare duvar kırım işi(Girişteki sol duvar).
4) 36 metrekare fayans söküm işi, 36 metrekare duvar fayans yapım işi (Çanakkale,Çanakçılar,Ege Seramik). 9 metrekare taban seramik sökümü ve yenisinin yapım işi (Çanakkale, Çanakçılar, Ege Seramik). Alafranga gömme rezervli tuvalet, (Çanakkale, Çanakçılar, Ege Seramik), muslukların yenilenmesi(Artema,Eca,) Dolaplı lavabo, ayaklı lavabo ve tesisat işlemleri.

5) Bina Giriş Kapısı 2 kanatlı (kartlı kapı), Tam karşısına Başkanın oda giriş kapısı 2 kanatlı (kartlı kapı), Dinlenme odası giriş kapısı tekli, Dinlenme odasına başkanın oradan giriş kapısı, Tuvalet giriş kapısı, Tuvalet iç kapısı alım ve montaj işleri(Kapılar masif veya mobilya kapı olarak teklif mektubunda belirtilecektir.)

6) İki adet petek taşıma ve montaj işlemi.
7) Mevcut peteklerin ahşap ile kapatılma işi.(Yedi buçuk metrekare)
8) 130 metrekare alçıpan tavan, 50 adet led spot armatür, 100 metre 3 cipli şerit led alım ve montaj işi (telefon, data, internet, santral, projeksiyon ve perde ve tv anten taşıma işi)
Salonun elektrik tesisatı kontrol edilecek, güçlendirme çalışması yapılacak,
9) Üçüncü kattaki masa, sandalye, başkanlık diğer malzemelerin tadil edilen 4. Kata taşınma ve montaj işlemi yapılacak,

NOT: 1) Tadilat işi teslim süresi 15 iş günüdür. Çıkacak Hafriyatın tahliye işlemi üstleniciye aittir.
2)Teklif mektubu vermeden önce yer görme zorunludur.
3) Mesai saatleri içinde yer görülebilecektir.

Kdz.Ereğli
Ticaret ve Sanayi Odası
Kdz Ereğli için kolaylık zamanı!
TÜVTÜRKKdz Ereğli Ereğli Araç Muayene İstasyonu, 15Eylül 2015 tarihi itibarı ile, %100 randevulu olarak hizmet verecektir.

Randevularınızı,

tuvturk.com.tr’den,
0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden veya
istasyonumuzdaki randevu standından alabilirsiniz.
2015/16 no´lu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Program gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsamaktadır.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
Soğuk hava deposu,
Çelik silo,
Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Alternatif enerji kullanan yeni seraların yapımı,
Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarına yönelik yapılacak yatırımlara ait projeler, hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Ekonomik yatırım proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı,

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

c) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirasını geçemez.

Hibeye esas proje tutarının %50´sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50´si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler. Başvuruların belirtilen tutarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahipleri tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır.

Proje başvuru süresi tebliğin yayın tarihi olan 30.04.2015 tarihinden itibaren 1 ay olup başvurular
www.tarim.gov.tr web adresine yapılacaktır. Son başvuru tarihi 29 Mayıs 2015 tarihidir.

Son başvuru tarihinden itibaren projelerin İl düzeyinde değerlendirilme süresi 1 aydır. Projeler Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilip Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra 10 gün içerisinde hibeye hak kazanan yatırımcılara tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde de hibe sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015´tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

Yatırımcıların online olarak veri girişlerini yapacakları proje bilgilerini son başvuru tarihine kadar mutlaka Müdürlüğümüz KKYDP İl Proje Yürütme Biriminde görevli personelin bilgisi dahilinde ve görüşleri doğrultusunda girmeleri gerekmektedir.
Konuyla ilgili Uygulama Rehberi Bakanlığımız www.tarim.gov.tr internet sayfasında yayımlanacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza iletilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısında, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren [tirnak]Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No:1)[tirnak] ile gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına Gümrük İdareleri´nde doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla işlem yapma yetkisine haiz kişilerin bilgilerinin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıt olunması, güncellenmesi gerektiği ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.


Söz konusu Tebliğ´in Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi´ne Kaydolma ve Bilgileri Güncel Tutma Zorunluluğu başlıklı 4.Maddesi hükmü gereğince, kayıtların yapılmış olması gerektiği, uygulamaya “Bilge” kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın resmi internet sitesinde yayımlanan
https://uygulama.gtb.gov.tr/FirmaVekalet/ linkinden ulaşılarak bilgilerin kayıt edilmesi ve elektronik imza ile imzalanması, ayrıca her türlü başvuru, güncelleme, iptal ve süre uzatımı talepleri için Tebliğ´in 5. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen belgeler ile herhangi bir gümrük idaresine kayıtların onaylatılması için ibraz edilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu uygulama hakkında hazırlanan [tirnak]Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Yükümlü Kılavuzu[tirnak]na http://risk.gtb.gov.tr/ adresinden ulaşılabildiği bildirilmiştir.Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunarız.
T.C. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2015 Aylarında üretilecek olan Büyükbaş hayvanlara ait sırttan düşme derilerin (Kelle derisi dahil) satış ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 10.00 da, B.Baş hayvan Sakatatları ve yan ürünleri ile hayvansal yağların satış ihalesi 14.04.2015 Salı günü 14.00 da Küçükbaş (koyun-kuzu) deri ve bağırsak ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 11.00 de küçük hayvan sakatatları ve kemik ve Yumuşak madde ihalesi 14.04.2015 Salı günü saat 15.00 da Kombinamızda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin Deri ve Sakatat şsrtnamesini Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürlüğünden 50 TL karşılığında temin edebilirler.

Adres: Yeni Sakarya Caddesi 54200 Erenler/Sakarya

Tel: 0 264 241 20 61

Faks: 0 264 241 20 58
 
   
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
Akredite Oda
 
 
REKTÖR PROF. DR. ÖZER, İL VE İLÇELERİN TSO YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ 
Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) kampüslerinin yer aldığı ilçelerin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda kampüslerdeki fiziki ve teknolojik yatırımlar başta olmak üzere, artan öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, yürütülen projeler, üniversite-sanayi işbirliği ve Zonguldak’ın çok yönlü gelişimi gibi pek çok konu masaya yatırıldı.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULUMUZ SAYIN YAŞAR TETİKER'İN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
İnsanlığın bilgiye olan ihtiyacının en önemli kaynağı ve bu kaynağın unsurları öğretmenlerimizin bu mutlu kutlama günlerinde bizler de samimi desteklerimizi sunuyor,bu vesile ile gelecekteki vatan evlatlarımızın yetişmesinde büyük katkı sağlayarak önderlik edecek öğretmenlerimize başarılar diliyorum.
[ Haberin devamı ]
KDZ.EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN 650 ÖĞRENCİYE BOT VE MONT YARDIMI YAPILDI.
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye bot ve mont yardımı gerçekleştirildi.
[ Haberin devamı ]
E-TEBLİGAT UYGULAMASI TANITIM TOPLANTISI YAPILACAK
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren firmalar için yasal zorunluluk hale gelecek olan e-tebligat uygulamasının tanıtım toplantısı bugün (19/11/2015) saat 17:00 de Oda Hizmet Binamızda konferans salonunda gerçekleştirilecek.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ YAŞAR TETİKER'İN 10 KASIM MESAJI
Atatürk´ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görevin; ´´Atatürk´ü ve en büyük eseri Cumhuriyet´i anlamak, Cumhuriyet´in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye´yi aydınlık yarınlara taşımaktır.´´
[ Haberin devamı ]
KDZ EREĞLİ TSO YÖNETİMİ İLE KDZ EREĞLİ MÜSİAD YÖNETİMİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu ile Kdz Ereğli Müsiad Yönetim kurulu üyeleri 04/11/2015 Çarşamba günü istişare toplantısı gerçekleştirdiler.
Kdz Ereğli Tso ev sahipliğinde gerçekleşen İstişare toplantısında; Kdz Ereğli’nin geçmişi ve geleceği ekonomik açıdan detaylı bir şekilde değerlendirildi.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN;YAŞAR TETİKER'İN 29 EKİM KUTLAMA MESAJI
Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin 92. yıldönümünü gururla ve kıvançla kutlamaktayız. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur.
[ Haberin devamı ]
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN;YAŞAR TETİKER DİL UCU SINIR KAPISI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.
TOBB öncülüğünde kurulan ve Oda Başkanımız Sn Yaşar Tetiker’inde Görevli olduğu Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından modernize edilen Dilucu Gümrük Kapısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın katıldığı törenle 19/10/2015 Pazartesi günü hizmete açıldı. Törene Kdz.Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker de katıldı.
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ TARAFINDAN ÜYELERİMİZE YÖNELİK DÜZENLENEN DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ BAŞLADI.
Odamız ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile üyelerimize yönelik düzenlenen “Üyelerimizin Dış Ticaret Yeteneklerinin Geliştirilmesi ve Dış Ticaret Faaliyetlerine Yeni Firmalar Kazandırılması” başlıklı proje kapsamında toplam bir ay sürecek eğitimlerin ilki 16/10/2015 Cuma saat 14:00’de başladı.
[ Haberin devamı ]
ELEKTRONİK TEBLİGAT HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla 456 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,01.01.2016 tarihi itibari ile bu uygulama
[ Haberin devamı ]
ODAMIZ TARAFINDAN, ÜYELERİMİZE YÖNELİK İHRACAT EĞİTİMLERİ TERTİP EDİLECEKTİR.
Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenleyeceğimiz, “ Üyelerimizin Dış Ticaret Yeteneklerinin Geliştirilmesi Ve Dış Ticaret Faaliyetlerine Yeni Firmalar Kazandırılması” başlıklı projemiz kapsamında 4 hafta , ikişer günden olmak üzere toplam 8 gün sürecek eğitim programı tertip edilecektir.
[ Haberin devamı ]