Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:20.10.2017 | 13:43
 
 
  
 
İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun Tebliğ´in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde doldurulup ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapılmıştır (Ek-1).
Sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları aşağıda belirtilmektedir:
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24.13.2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik 27 nci maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000,­ TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28 inci maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranın uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)
TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28 inci maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,- TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Abu Dabi Büyükelçimiz Can Dizdar’ın, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yardımcısı Abdul Rahman Kailani ile görüşmesinde aşağıda belirtilen iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır olunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

· Kullanılmış araç lastiklerinin yeniden dönüşümü(recyling)

Halihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lastik bulunduğu, bunları yeniden dönüşüme sokarak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördükleri, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceği, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçilebileceği, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyulacağı,

· Abu Dabi ’ de 400 yataklı bir hastane inşası ve işletimi

Söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisanların alındığı, bu çerçevede hem bu hastanenin inşaası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine hazır olunduğu,

Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, 2017 yılı son dönem kurum dışı eğitim programı çerçevesinde; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Ekim-Kasım ve Aralık 2017 aylarında, Ankara ilinde aşağıdaki sunulan konu başlıkları altında;
Fizibilite Hazırlama Eğitimi,
Firma Değerlendirme Eğitimi,
İşletmelerde Maliyet Uygulamaları,
Proje Süreç Yönetimi,
Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi,
eğitimler düzenleneceği bildirilmektedir.
Eğitim içerikleri ve takvimi; www.kalkınma.com.tr adresinde, Ana Sayfa/Ana Sayfa Gruplar Duyurular Genel Duyurular Kurum Dışına Sunulan Eğitimler bağlantısında yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” ‘in 25 Eylül 2017 tarihine kadar üyelerimiz tarafından doldurulması gereği http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linki üzerinden doldurabileceğiniz bildirilmiştir.
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa > Hizmetlerimiz > Sanayi ve Ticaret İşlemleri > Kapasite Raporu İşlemleri
 
 
 
 
KAPASİTE RAPORU

* Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı\r
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?\r
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? \r
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu\r
5174 sayılı TOBB Kanunu\r
TOBB Muamelat Yönetmeliği\r
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri\r
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler\r
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri\r
\r
* Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?\r
Yatırım Teşvik Belgesi,\r
Dahilde İşleme İzin Belgesi,\r
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,\r
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,\r
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,\r
Resmi ve özel ihalelerde,\r
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,\r
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,\r
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,\r
İmalatçı belgesi alımında,\r
Vergi incelemelerinde,\r
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?\r
Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)\r
İplik Sanayii\r
Dokuma Sanayii\r
Örme Sanayii\r
Konfeksiyon Sanayii\r
Boya, Apre ve Emprime Sanayii\r
Jüt ve Amyant Sanayii\r
Halı ve Hasır Sanayii\r
Döküm Sanayii\r
Madeni Eşya Sanayii\r
Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii\r
Çeşitli Metal Sanayii\r
Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri\r
Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri\r
Kaplama Sanayii\r
Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar\r
Ağaç Eşya Sanayii\r
Toprak Eşya Sanayii\r
Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii\r
Cam ve Porselen Sanayii\r
Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii\r
Baskı ve Cilt Sanayii\r
Kimya Sanayii\r
Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii\r
Plastik Eşya Sanayii\r
Kauçuk Eşya Sanayii\r
Deri Eşya Sanayii\r
Film ve Fotoğraf Sanayii\r
Protez ve Ortopedi Sanayii\r
Deri Tuzlama ve Asorti İşleri\r
Yazılım Firmaları\r
\r
* Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?\r
Oda üyesi olan,\r
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,\r
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,\r
Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.\r
\r
* Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?\r
Sanayi Şubesi’nden veya www.ereglitso.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Sanayi Servisi Kapasite Şubesi’ne başvurulur.\r
\r
* Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?\r
1-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 350.00.-TL.’nin dekontu ; \r
Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :\r
TR 350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ\r
TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ\r
2-Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur. \r
3-İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),\r
İşçilerin son 3 aylık SGK Hizmet Listesi ile tahakkuk fişleri, yeni kuruluşlarda SGK İşçi Girişleri. (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.),\r
4-Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi (varsa)\r
5-Yenileme ve ilk kapasite başvurusu ayırımı yapmaksızın makina faturaları eksiksiz ibraz edilecektir.\r
- Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;\r
a) Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinaların faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,\r
b) Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makina proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı,\r
- Yurtdışından giriş yapan makine parkında;\r
a) Gümrük Giriş Beyannamesi, Gümrük Vezne Alındısı ve Fatura ibrazı zorunludur.\r
Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahütname v.b. gibi belgeler kabul edilmeyecektir .\r
İmalathane adresinin tescilinin yapılması zorunludur.\r
\r
* Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?\r
Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Sanay Şubesine başvurulur,\r
Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,\r
Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,\r
Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,\r
Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 3 nüsha derlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,\r
TOBB’un onayından sonra 2 nüshası Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube’de firmanın dosyasında muhafaza edilir.\r
\r
* Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?\r
Süre bitimi,\r
Adresi değişikliği,\r
Kapasite verilerindeki değişiklikler.\r
\r
* Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?\r
Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,\r
İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),\r
Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti),\r
Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,\r
Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,\r
Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,\r
Geçerlilik süresinin dolması.\r
\r
* Kapasite Raporu İle İlgili Servis Telefonları:\r
\r
Sanayi Birimi Sorumlusu : Ercan SOYLU \r
\r
ercan.soylu@ereglitso.org.tr 0372 316 11 61 (dahili 12)\r
 
» Kapasite Raporu Basvuru Formu