Kullanıcı Girişi   |  Ana Sayfa   |   Sık Kullanılanlara Ekle   |   English        
 
Bugün:20.10.2017 | 13:45
 
 
  
 
İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun Tebliğ´in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde doldurulup ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında açıklama yapılmıştır (Ek-1).
Sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları aşağıda belirtilmektedir:
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24.13.2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması Hakkında Yönetmelik 27 nci maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000,­ TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28 inci maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranın uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)
TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28 inci maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,- TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Abu Dabi Büyükelçimiz Can Dizdar’ın, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yardımcısı Abdul Rahman Kailani ile görüşmesinde aşağıda belirtilen iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır olunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

· Kullanılmış araç lastiklerinin yeniden dönüşümü(recyling)

Halihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lastik bulunduğu, bunları yeniden dönüşüme sokarak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördükleri, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceği, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçilebileceği, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyulacağı,

· Abu Dabi ’ de 400 yataklı bir hastane inşası ve işletimi

Söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisanların alındığı, bu çerçevede hem bu hastanenin inşaası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine hazır olunduğu,

Saygılarımızla,
İlgi kayıtlı yazıda, 2017 yılı son dönem kurum dışı eğitim programı çerçevesinde; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Ekim-Kasım ve Aralık 2017 aylarında, Ankara ilinde aşağıdaki sunulan konu başlıkları altında;
Fizibilite Hazırlama Eğitimi,
Firma Değerlendirme Eğitimi,
İşletmelerde Maliyet Uygulamaları,
Proje Süreç Yönetimi,
Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi,
eğitimler düzenleneceği bildirilmektedir.
Eğitim içerikleri ve takvimi; www.kalkınma.com.tr adresinde, Ana Sayfa/Ana Sayfa Gruplar Duyurular Genel Duyurular Kurum Dışına Sunulan Eğitimler bağlantısında yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” ‘in 25 Eylül 2017 tarihine kadar üyelerimiz tarafından doldurulması gereği http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linki üzerinden doldurabileceğiniz bildirilmiştir.
 
  
Dönem içindeki tüm etkinliklerimizi görmek için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
 
  
 
ZONGULDAK 
 
 
 
* E-posta adresinizi yazın
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa > Stratejik Plan
 

Stratejik Plan Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın daha da güçlenmesinin, Kdz.Ereğli ’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde katkı sağlayacağı düşüncesinin ışığında bu Stratejik Plan hazırlanmıştır.

 
2014-2017 STRATEJIK PLAN Dökümanı PDF formatında inceleyebilirsiniz.
2014-2017 STRATEJIK PLAN (Stratejik Hedeflerimiz) Tablo Bölümünü Excel formatında inceleyebilirsiniz.

 

  ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
2. GENEL DURUM

2.1. Kdz.Ereğli’nin Tarihçesi
2.2. Kdz.Ereğli’de Sanayi ve Ticaretin Tarihçesi
2.3. Kdz.Ereğli’de Eğitim
2.4. İklim ve Coğrafi Konum
2.5. Ulaşım
2.6. Turizm
2.7. Nüfus
2.8. Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasının Tarihçesi
2.8.1. Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile İlgili Mevzuat
2.8.2. Sürdürülen Hizmetler ve Faaliyetler
2.8.3. İnsan Kaynakları
2.8.4. Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyon Şeması
2.8.5. Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Kurum Kültürü
3. KDZ.EREĞLİ'DE SOSYAL EKONOMİK DURUM
3.1. Dış Ticaret Verileri
3.2. Zonguldak ve Kdz.Ereğli Karşılaştırma
3.3. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
3.4. Kdz.Ereğli’de İstihdam.. 35
3.5. Dış Ticaret Sektörel Dağılım8
3.6. Organize Sanayi Bölgesi9
3.7. Elektrik Enerjisi Tüketim
3.8. ERDEMİR
3.9. Ereğli’de Sağlık
4. ODA DURUM ANALİZİ
4.1. Mali Yönetim
4.2. Eğitim, Seminer ve Organizasyonlar Durumu
4.3. KETSO etik kuralları
4.3.1. Amaç ve Kapsam
4.3.2. Etik Kurallarımız
4.3.3. Etik Dışı Davranışlar
4.3.4. İzlenecek Süreç
4.4. KETSO stratejik amaç ve hedefleri 50
4.4.1. Kalite Yönetim Sistemi
4.4.2. Akreditasyon Sistemi
4.4.3. Yönetici Oryantasyon Programı
4.4.4. Oryantasyon Süreç Akışı;
4.5. KETSO Kurum Kültürü
4.6. Yönetim ve Oda Mevzuatı, Yönetim Sorumluluğu
5. STRATEJİK PLANLAMA GEREKÇESİ
6. PAYDAŞ ANALİZİ
7. GELECEĞİN PLANLAMASI

KETSO SWOT (GZFT) ANALİZİ
TEMEL DEĞERLER

7.1. Misyonumuz
7.2. Vizyonumuz
7.3. Stratejik Ana Temalar
STRATEJİK HEDEFLER, STRATEJİLER ve FAALİYETLER TABLOSU
İş Planlaması ve Yönetimi ve Maliyetlendirme
SONUÇ